CCIAT - Formare Profesionala
Despre noi Cursuri Portofoliu Servicii Contact
Galerie foto
Alte servicii
GDPR


Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timișoara

Cursuri | SPECIALIST IN MANAGEMENTUL DESEURILOR

SPECIALIST IN MANAGEMENTUL DESEURILOR

Formare Profesională - Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș


SPECIALIST IN MANAGEMENTUL DESEURILOR


Denumire program: SPECIALIZARE

Cod COR: 325713

Durata: 30 zile,interval orar 17.00 - 21.00, 10 zile parte teoretica si 20 zile parte practica

Locul de desfasurare:  Centrul Regional de Afaceri, Bd. Eroilor de la Tisa nr. 22/ONLINE

Conditii de acces: Studii superioare finalizate

Documente necesare: Copie CI, Copie Certificat de naștere, Copie Certificat de căsătorie (dupa caz ), Copie Diploma de studii (obligatoriu - studii superioare), - adeverința medicală eliberată  de la medicul de familie/ medicul de medicina muncii din care să rezulte că sunteți sănătos/ă din punct de vedere medical și apt/ă să participați la programul de formare profesională

Pret: 1000 lei/pers.
- Red. 10% membrii CCIAT
- Red. 10% absolvenții cursului Responsabil de Mediu organizat de CCIA Timis
- Red. 20% pentru someri (in baza adeverinței de somaj) 

                                               Reducerile nu se cumulează!

SCOPUL CURSULUI:  Instruirea persoanei desemnate cu gestionarea deșeurilor din cadrul organizației,

pentru a se asigura îndeplinirea obligațiilor legale în domeniul gestionării deșeurilor.

Adresabilitate curs: Cursul se adresează titularilor de activități autorizabile din punct de vedere al protecției mediului, agenților economici care generează/colectează/ valorifică sau elimină deșeuri periculoase și nepericuloase, autorităților administrației publice locale.

În conformitate cu prevederile OUG nr.92/2021 privind regimul deșeurilor,  art. 23, alin.4 și 5, "pentru îndeplinirea obligațiilor legale privind gestionarea deșeurilor, titularul unei activități, pentru care autoritatea competentă pentru protecția mediului a emis o autorizație de mediu/autorizație integrată de mediu, are obligația să desemneze o persoană din rândul angajaților proprii sau să delege această obligație unei terțe persoane.

Persoanele desemnate, prevăzute la alin. (4), trebuie să fie instruite în domeniul prevenirii generării de deșeuri și al managementului deșeurilor, inclusiv în domeniul substanțelor periculoase, ca urmare a absolvirii unor programe de perfecționare și specializare recunoscute la nivel național conform Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, cu modificările și completările ulterioare."

De asemenea, conform art. 60 lit.f) Autoritățile administrației publice locale, au obligația,  la nivel de comune, orașe și municipii, să desemneze o persoană din rândul angajaților proprii pentru urmărirea și îndeplinirii obligațiilor legale privind gestionarea deșeurilor prevăzute de legislația în vigoare.

 Atentie: 

nedesemnarea unei persoane conform  art. 23, constituie contravenție ș se sancționează cu amenda de la 20.000 lei la 40.000 lei!

TEMATICA:

Regimul deșeurilor – prevederi legislative, organizarea actelor normative în domeniu.

- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.92/2021 privind regimul deșeurilor;

- Hotărârea de Guvern nr.856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu completările ulterioare; Decizia CE 955/2014

- Hotărârea de Guvern nr.1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;

- Gestionarea anumitor categorii de deșeuri, reglementate prin acte normative speciale: uleiurile uzate, bateriile și acumulatorii uzati, deșeurile de echipamente electrice si electronice, deșeurile medicale, deșeurile de ambalaje, gestionarea deșeurilor rezultate în urma procesului de obținere a materialelor lemnoase.

- Raportări către autoritățile competente în domeniul protecției mediului.

- Trasabilitatea  deșeurilor (identificarea și codificarea deșeului, gestionarea corectă a deșeului,  întocmirea evidenței conform HG nr. 856/2002, caracterizarea deșeurilor periculoase, transportul și destinația deșeurilor.

- Studii de caz. Cursanții vor putea propune pentru analiză situații pentru identificare soluții legale.

- Formele răspunderii juridice în dreptul mediului.

- Sancțiuni contraventionale. Cuantumul amenzilor. Acțiuni preventive.


Competente dobandite:

  • Legislație de mediu și din domenii conexe
  • Gestionarea bugetului pentru managementul deșeurilor
  • Organizarea activităților specifice managementului deșeurilor
  • Raportarea rezultatelor privind managementul deșeurilor


Cursul este autorizat   de catre Ministerul Muncii si Protectiei Sociale prin,  Comisia de Autorizare  a furnizorilor de formare profesionala din Judetul Timis


                   Diplomele se elibereaza in maxim 60 de zile de la absolvirea cursului.


Informatii si inscrieri: 

Directia Formare si Perfectionare Profesionala a CCIAT

Centrul Regional de Afaceri Timisoara

B-dul Eroilor de la Tisa, nr. 22, cam.115

Tel.:  0720 444 121/0720 444 120

e-mail: cmates@cciat.ro