CCIAT - Formare Profesionala
Despre noi Cursuri Portofoliu Servicii Contact
Galerie foto
Alte servicii
GDPR


Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timișoara

Cursuri | SSM nivel mediu

SSM nivel mediu

Formare Profesională - Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș


INSPECTOR IN DOMENIUL SANATATII SI SECURITATII IN MUNCA
(NIVEL MEDIU-80 ORE)


Denumire program: SPECIALIZARE

COD COR: 325723

Durata: 3  saptamani  (luni-vineri 16.00-19.00)


Locul de desfasurare: Sediul CCIA Timis-Centrul Regional de Afaceri, B-dul Eroilor de la Tisa nr 22, Timisoara

Conditii de acces:
studii în învăţământ liceal, filiera teoretica în profil real, sau filiera tehnologica, în profil tehnic;

 Documente necesare: Copie CI, copie certificat de nastere, copie certificat de casatorie (daca este cazul), copie diploma studii, adeverinta medicala eliberata (cat mai aproape de incepere cursului) de la medicul de familie/ medicul de medicina muncii din care sa rezulte ca sunteti sanatos/a din punct de vedere medical si apt/a sa participati la programul de formare profesionala

Lector:POPET DOINA– Inspector de munca ITM 

Taxa de partcipare: 900 lei/pers.

Reduceri:
10 % pentru membrii CCIAT
                  20 % pentru someri in baza adeverintei de somaj

Reducerile nu se cumuleaza!!!!!


NOU  
  In abordarea cursului de SSM-cuprinde si prezentarea legislatiei privind utilizarea substantelor si a preparatelor chimice, a substantelor periculoase si obligatiile angajatorilor care in desfasurarea activitatii le utilizeaza, cu atingerea urmatoarelor obiective:

    prezentarea  actelor normative UE referitoare la substanțele chimice - Regulamentul (CE) nr. 1907/2006- REACH  privind inregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice,  Regulamentul (CE) nr.1272/2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea (CLP), Directivele europene transpuse in legislatia nationala si alte prevederi legislative nationale

    modificari legislative privind agentii chimici periculosi

    modul de gestionare a riscului cimic

    importanta si utilizarea fiselor cu date de securitate

    metode de evaluare a riscului chimic

Cui se adreseaza acest program de formare?

Programul se adresează specialiştilor din orice unitate, instituţie, societate comercială sau bugetară ce urmăreşte organizarea, coordonarea şi monitorizarea activităţii de asigurare a securităţii şi sănătăţii în muncă în conformitate cu Normele generale de protecţie a muncii.

Tematica abordata:


    1. Cadrul legislativ general referitor la securitate si sanatate in munc
    2. Concepte de baza referitoare la securitate si sanatate in munca
    3. Notiuni despre riscuri generale si prevenirea lor
    4. Notiuni despre riscuri specifice si prevenirea lor in sectorul corespunzator activitatii intreprinderii si/sau unitatii
    5.Acordarea primului ajutor
    6. Elaborarea documentatiilor necesare desfurarii activitatii de prevenire si pretectie
    7.Evidente si raportari in domeniul securitatii si sanatatii in munca
           

Cursul este autorizat  de catre Ministerul Muncii si Protectiei Sociale prin,  Comisia de Autorizare  a furnizorilor de formare profesionala din Judetul Timis.

Suplimentar se mai elibereaza un certificat neacreditat  care  atesta ca s-a parcurs si modulul privind legislatia substantelor periculoase

Diplomele se elibereaza in  maxim 30 de zile de la absolvirea cursului.

Informatii si inscrieri:
la Directia Formare si Perfectionare Profesionala a CCIAT

Centrul Regional de Afaceri Timisoara,

Bd. Eroilor de la Tisa nr. 22, cam 115

Tel.:  0720 444 121/0720 444 120

e-mail:   cmates@cciat.ro