CCIAT - Formare Profesionala
Despre noi Cursuri Portofoliu Servicii Contact
Galerie foto
Alte servicii


Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timișoara

Cursuri | SSM nivel mediu

SSM nivel mediu

Formare Profesională - Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș


INSPECTOR IN DOMENIUL SANATATII SI SECURITATII IN MUNCADenumire program: SPECIALIZARE

COD COR: 325723

Durata: 15 zile, interval orar 16.00-20.00, 5 zile parte teoretica si 10 zile parte practica


Locul de desfasurare: Sediul CCIA Timis-Centrul Regional de Afaceri, B-dul Eroilor de la Tisa nr 22, Timisoara/Online

Conditii de acces:
studii în învăţământ liceal, filiera teoretica în profil real, sau filiera tehnologica, în profil tehnic;

 Documente necesare: Copie CI, copie certificat de nastere, copie certificat de casatorie (daca este cazul), copie diploma studii, adeverinta medicala eliberata (cat mai aproape de incepere cursului) de la medicul de familie/ medicul de medicina muncii din care sa rezulte ca sunteti sanatos/a din punct de vedere medical si apt/a sa participati la programul de formare profesionala

Lector:POPET DOINA– Inspector de munca ITM 

Taxa de partcipare: 900 lei/pers.

Reduceri:
10 % pentru membrii CCIAT
                  20 % pentru someri in baza adeverintei de somaj


NOU!!! 
  In abordarea cursului de SSM-cuprinde si prezentarea legislatiei privind utilizarea substantelor si a preparatelor chimice, a substantelor periculoase si obligatiile angajatorilor care in desfasurarea activitatii le utilizeaza, cu atingerea urmatoarelor obiective:

    prezentarea  actelor normative UE referitoare la substantele chimice - Regulamentul (CE) nr. 1907/2006- REACH  privind inregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice,  Regulamentul (CE) nr.1272/2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea (CLP), Directivele europene transpuse in legislatia nationala si alte prevederi legislative nationale

    modificari legislative privind agentii chimici periculosi

    modul de gestionare a riscului cimic

    importanta si utilizarea fiselor cu date de securitate

    metode de evaluare a riscului chimic

Cui se adreseaza acest program de formare?

Programul se adreseaza specialistilor din orice unitate, institutie, societate comerciala sau bugetara ce urmareste organizarea, coordonarea si monitorizarea activitatii de asigurare a securitatii şi sanatatii în munca în conformitate cu Normele generale de protectie a muncii.

Este un curs pus la dispozitia angajatorilor din sectorul public si privat, ce urmaresc respectarea legii nr. 319/2006, prin care sunt obligati sa asigure securitatea si sanatatea lucratorilor in toate aspectele legate de munca. Art. 8 alin. (6) din Legea 319/2006 prevede ca lucratorii desemnati trebuie sa aiba, in principal, atributii privind securitatea si sanatatea in munca si, cel mult, atributii complementare. Conform HG 955/2010, desemnarea nominala a lucratorului/lucratorilor pentru a se ocupa de activitatile de prevenire si protectie se face prin decizie scrisa a angajatorului. Pentru a putea ocupa aceasta functie, un angajat trebuie sa aiba contract cu norma intreaga.

Pentru a putea dovedi competentele angajatului care se ocupa de SSM intr-o organizatie, este recomandat ca acesta sa aiba un curs acreditat de Inspector in domeniul Sanatatii si Securitatii in Munca cod COR 325723.

Tematica abordata:


    1. Cadrul legislativ general referitor la securitate si sanatate in munca
    2. Concepte de baza referitoare la securitate si sanatate in munca
    3. Notiuni despre riscuri generale si prevenirea lor
    4. Notiuni despre riscuri specifice si prevenirea lor in sectorul corespunzator activitatii intreprinderii si/sau unitatii
    5.Acordarea primului ajutor
    6. Elaborarea documentatiilor necesare desfurarii activitatii de prevenire si pretectie
    7.Evidente si raportari in domeniul securitatii si sanatatii in munca
    8.Realizarea activitatilor de prevenire si protectie
    9.Stabilirea semnalizarii de securitate si/sau de sanatate la locurile de munca
   10.Stabilirea mijloacelor materiale si tehnice necesare securitatii si sanatatii in munca
   11.Criterii generale pentru evaluare a riscurilor
   12.Instruirea lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca
   13.Informarea lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca
   14.Prevenirea accidentelor de munca si a imbolnavirilor profesionale
   15.Participarea la cercetarea evenimentelor care produc incapacitate temporara de munca
   16.Verificarea respectarii prevederilor legale in domeniul securitatii si sanatatii in munca
   17.Monitorizarea activitatilor de evacuare si interventie in situatii de urgenta
           

Cursul este autorizat  de catre Ministerul Muncii si Protectiei Sociale prin,  Comisia de Autorizare  a furnizorilor de formare profesionala din Judetul Timis.

Suplimentar se mai elibereaza un certificat neacreditat  care  atesta ca s-a parcurs si modulul privind legislatia substantelor periculoase


                           
Diplomele se elibereaza in maxim 60 de zile de la absolvirea cursului.


Informatii si inscrieri:
la Directia Formare si Perfectionare Profesionala a CCIAT

Centrul Regional de Afaceri Timisoara,

Bd. Eroilor de la Tisa nr. 22, cam 115

Tel.: 0720 444 120

e-mail:   cmates@cciat.ro