CCIAT - Formare Profesionala
Despre noi Cursuri Portofoliu Servicii Contact
Galerie foto
Alte servicii


Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timișoara

Cursuri | Responsabil de mediu

Responsabil de mediu


RESPONSABIL DE MEDIU

Denumire Program: SPECIALIZARE

COD COR: 325710

Durata: 30 zile,interval orar 17.00-21.00, 10 zile parte teoretica si 20 zile parte practica

Locul de desfasurare: Sediul CCIA Timis- Centrul Regional de Afaceri, B-dul. Eroilor de la Tisa Nr.22, Timisoara/Online

Conditii de Acces:  Studii medii finalizate

Lector:Caluseru Alina Lavinia  

Documente Necesare:  Copie CI/BI, Copie certificat de nastere, Copie certificat de casatorie (dupa caz), Copie diploma studii (diploma bacalaureat); adeverinta medicala eliberata (cat mai aproape de incepere cursului) de la medicul de familie/ medicul de medicina muncii din care sa rezulte ca sunteti sanatos/a din punct de vedere medical si apt/a sa participati la programul de formare profesionala

Obiectivele programului de formare profesională 

Activitatea desfasurata de responsabilul de mediu cuprinde stabilirea aspectelor, obiectivelor de mediu, propunerea de masuri pentru rezolvarea problemelor de mediu, îmbunatatirea performantelor de mediu ale organizatiei si respectarea legislatiei în vigoare în domeniul protectiei mediului.

Responsabilul de mediu implementeaza si urmareste aplicarea procedurilor de Sistem de Management de Mediu in intreprinderi/companii pentru a se asigura ca sunt respectate reglementarile din domeniul protectiei mediului, inclusiv in domeniul deseurilor. Intocmeste documentatii pentru obtinerea actelor de reglementare in domeniul protectiei mediului, de exemplu: avize, acorduri, autorizatii.

Responsabilul de mediu efectueaza verificari in intreprinderi pentru a se asigura ca se respecta reglementarile in materie de deseuri si de protectie a mediului.  Verifica documentatia privind gestionarea deseurilor. Poate oferi consiliere sau poate formula actiuni preventive sau corective pentru a imbunatati gestionarea si eliminarea deseurilor din companie.

Responsabilul de mediu este angajat intern in cadrul unei companii cu un anumit specific de activitate si in functie de complexitatea proceselor tehnologice si a obligatiilor in domeniul protectiei mediului, acesta intra in contact cu un numar restrans de probleme de mediu, iar solutiile asteptate se vor fomula impreuna cu managerul si/sau cu alti specialisti, responsabilitatea lui fiind limitata.

Responsabilul de mediu trebuie sa indeplineasca conditiile si legislatia in vigoare pentru exercitarea ocupatiei.

Responsabilul de mediu se ocupa cu verificarea conformarii legislative a companiei, identificarea necesitatii obtinerii anumitor acte de reglementare specifice in domeniul protectiei mediului (aviz de mediu, acord de mediu, autorizatie de mediu, notificare si/sau autorizatie/aviz de gospodarirea apelor, acord de preluare ape uzate, etc), verificarea ulterioara a respectarii cerintelor impuse in cadrul acestor autorizatii, instruirea angajatilor din intreprindere/companie pe probleme de mediu, monitorizarea factorilor de mediu si realizarea rapoartelor specifice catre autoritati, auditarea interna a Sistemului de Management de Mediu si identificarea unor solutii de conformare, prevenire, reducere sau inlaturare a efectelor impactului generat de companie asupra mediului.

Adresabilitate: Cursul se adreseaza tuturor celor interesati sa gestioneze procese de mediu , titularilor de activitati autorizabile din punct de vedere al protectiei mediului  precum si agentilor economici care genereaza deseuri industriale.

În conformitate cu prevederile OUG nr.92/2021 privind regimul deseurilor,  art. 23, alin.4 și 5, "pentru îndeplinirea obligatiilor legale privind gestionarea deseurilor, titularul unei activitati, pentru care autoritatea competenta pentru protectia mediului a emis o autorizatie de mediu/autorizatie integrata de mediu, are obligatia să desemneze o persoana din randul angajaților proprii sau sa delege această obligatie unei terte persoane.
Persoanele desemnate, prevazute la alin. (4), trebuie sa fie instruite în domeniul prevenirii generarii de deseuri si al managementului deseurilor, inclusiv în domeniul substantelor periculoase, ca urmare a absolvirii unor programe de perfectionare si specializare recunoscute la nivel national conform Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesional a adulTilor, cu modificrile și completArile ulterioare."

Taxa de participare: 1000 lei

Reduceri:
   10 % reducere pentru membri CCIA Timis
   10 % reducere pentru persoanele care au absolvit cursul „Specialist in Managementul Deseurilor” organizat de CCIATimis
   20 % reducere pentru someri in baza adeverintei de somaj

                                           Reducerile nu se cumuleaza!

Tematica:
•    Instruirea persoanei desemnate cu gestionarea deșeurilor din cadrul firmei, astfel încât să se asigure îndeplinirea obligațiilor legale în domeniul gestionării deșeurilor
•    Legislația aplicabilă actelor de reglementare din punct de vedere al protecției mediului ( aviz, acord, autorizație/autorizație integrată de mediu)
•    Aplicarea prevederilor legale privind protejarea mediului
•    Aplicarea procedurilor de calitate/mediu
•    Elaborarea programului de management de mediu
•    Monitorizarea factorilor de mediu
•    Realizarea auditului intern
•    Supravegherea activității pentru prevenirea efectelor provocate de situațiile de urgență/poluări accidentale
•    Raportarea activității de mediu/gestionarea deșeurilor

Competente dobandite:
  • Gestionarea actelor normative de mediu
  • Intocmirea documentatiei de management de mediu
  • Monitorizarea factorilor de mediu
  • Raportarea activitatii de mediu

Cursul este autorizat  de catre Ministerul Muncii si Protectiei Sociale prin,  Comisia de Autorizare  a furnizorilor de formare profesionala din Judetul Timis.

                           Diplomele se elibereaza in maxim 60 de zile de la absolvirea cursului.


Informatii si inscrieri la Directia Formare si Perfectionare Profesionala a CCIAT

Centrul Regional de Afaceri Timisoara,

Bd. Eroilor de la Tisa nr. 22, cam 115

Tel.: 0720444120

E-mail: cmates@cciat.ro