CCIAT - Formare Profesionala
Despre noi Cursuri Portofoliu Servicii Contact
Galerie foto
Alte servicii
GDPR


Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timișoara

Cursuri | Responsabil de mediu

Responsabil de mediu


RESPONSABIL DE MEDIU

Denumire Program: SPECIALIZARE

COD COR: 325710

Durata: 8 zile (luni-vineri 16.00-21.00)

Locul de desfasurare: Sediul CCIA Timis- Centrul Regional de Afaceri, B-dul. Eroilor de la Tisa Nr.22, Timisoara

Conditii de Acces:  Studii medii finalizate

Lector:Caluseru Alina Lavinia  

Documente Necesare:  Copie CI/BI, Copie certificat de nastere, Copie certificat de casatorie (dupa caz), Copie diploma studii (diploma bacalaureat); adeverinta medicala eliberata (cat mai aproape de incepere cursului) de la medicul de familie/ medicul de medicina muncii din care sa rezulte ca sunteti sanatos/a din punct de vedere medical si apt/a sa participati la programul de formare profesionala

Obiectivele programului de formare profesională 
Activitatea desfășurată de responsabilul de mediu cuprinde stabilirea aspectelor, obiectivelor de mediu, propunerea de măsuri pentru rezolvarea problemelor de mediu, îmbunătățirea performanțelor de mediu ale organizației și respectarea legislației în vigoare în domeniul protecției mediului.

Adresabilitate: Cursul se adresează tuturor celor interesați sa gestioneze procese de mediu , titularilor de activități autorizabile din punct de vedere al protecției mediului  precum și agenților economici care generează deșeuri industriale.
În conformitate cu prevederile OUG nr.92/2021 privind regimul deșeurilor,  art. 23, alin.4 și 5, "pentru îndeplinirea obligațiilor legale privind gestionarea deșeurilor, titularul unei activități, pentru care autoritatea competentă pentru protecția mediului a emis o autorizație de mediu/autorizație integrată de mediu, are obligația să desemneze o persoană din rândul angajaților proprii sau să delege această obligație unei terțe persoane.
Persoanele desemnate, prevăzute la alin. (4), trebuie să fie instruite în domeniul prevenirii generării de deșeuri și al managementului deșeurilor, inclusiv în domeniul substanțelor periculoase, ca urmare a absolvirii unor programe de perfecționare și specializare recunoscute la nivel național conform Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, cu modificările și completările ulterioare."

Taxa de participare: 1000 lei

Reduceri:
   10 % reducere pentru membri CCIA Timis
   10 % reducere pentru persoanele care au absolvit cursul „Specialist in Managementul Deseurilor” organizat de CCIATimis
   20 % reducere pentru someri in baza adeverintei de somaj
Nota: Reducerile nu se cumuleaza!

TEMATICA
•    Instruirea persoanei desemnate cu gestionarea deșeurilor din cadrul firmei, astfel încât să se asigure îndeplinirea obligațiilor legale în domeniul gestionării deșeurilor
•    Legislația aplicabilă actelor de reglementare din punct de vedere al protecției mediului ( aviz, acord, autorizație/autorizație integrată de mediu)
•    Aplicarea prevederilor legale privind protejarea mediului
•    Aplicarea procedurilor de calitate/mediu
•    Elaborarea programului de management de mediu
•    Monitorizarea factorilor de mediu
•    Realizarea auditului intern
•    Supravegherea activității pentru prevenirea efectelor provocate de situațiile de urgență/poluări accidentale
•    Raportarea activității de mediu/gestionarea deșeurilor

Cursul este autorizat  de catre Ministerul Muncii si Protectiei Sociale prin,  Comisia de Autorizare  a furnizorilor de formare profesionala din Judetul Timis.

Diplomele se elibereaza in  maxim 30 de zile de la absolvirea cursului.

Informatii si inscrieri la Directia Formare si Perfectionare Profesionala a CCIAT

Centrul Regional de Afaceri Timisoara,

Bd. Eroilor de la Tisa nr. 22, cam 115

Tel.: 0256 219172, 0720444120

E-mail: cmates@cciat.ro