CCIAT - Formare Profesionala
Despre noi Cursuri Portofoliu Servicii Contact
Galerie foto
Alte servicii


Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timișoara

Cursuri | RESPONSABIL CU PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

RESPONSABIL CU PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL


Responsabil cu Protecția Datelor cu Caracter Personal 


Denumire program: SPECIALIZARE

Cod COR: 242213

Durata: 30 zile, interval orar 16.00 - 20.00

Locul de desfășurare: Centrul Regional de Afaceri, B-dul Eroilor de la Tisa, Nr. 22, Timișoara/Online

Condiții de acces: Studii superioare finalizate

Documente necesare: Copie CI, Copie Certificat de naștere, Copie Certificat de căsătorie (dupa caz ), Copie Diploma de studii (obligatoriu - studii superioare), - adeverința medicală eliberată (cat mai aproape de incepere cursului) de la medicul de familie/ medicul de medicina muncii din care să rezulte că sunteți sănătos/a din punct de vedere medical și apt/ă să participați la programul de formare profesională

Pret: 1100 lei/pers.
10% membrii CCIAT
20% pentru șomeri (in baza adeverinței de somaj) 
                                    
                                             Reducerile nu se cumulează!

Tematica abordată cuprinde următoarele module:

* Informarea organizației și persoanelor vizate cu privire Ia drepturile și obligațiile lor în baza legislației privind protecția datelor cu caracter personal.

* Monitorizarea modalității în care organizația respectă legislația privind protecția datelor cu caracter personal și standardele specifice la care organizația a aderat.

* Emiterea de recomandări și oferirea asistenței de specialitate organizației cu privire la interpretarea și aplicarea prevederilor legislației privind protecția datelor cu caracter personal.

* Gestionarea relației cu autoritatea de supraveghere în domeniul protecției datelor cu caracter personal.

* Respectarea principiului obiectivității în domeniul protecției datelor cu caracter personal.

* Asigurarea și gestionarea registrului  de evidență al prelucrării datelor cu caracter personal.

* Gestionarea și coordonarea resurselor umane, financiare, tehnice necesare realizării sarcinilor și activităților specifice domeniului protecției datelor cu caracter personal.

* Dezvoltarea profesională continuă în domeniul protecției datelor cu caracter personal.

* Monitorizarea aplicării instrumentelor și metodelor de îmbunătățire a eficacității sistemului de management al securității informației.

* Analizarea și evaluarea riscurilor de prelucrare a datelor cu caracter personal.

 

Cursul este autorizat/acreditat iar la final, participanții care promovează vor obține un Certificat de Absolvire recunoscut de Ministerul Muncii și de Ministerul Educației.

Diplomele se eliberează in maxim 30 de zile de la absolvirea cursului.Informatii si inscrieri: 

Directia Formare si Perfectionare Profesionala a CCIAT, Centrul Regional de Afaceri Timisoara,  B-dul Eroilor de la Tisa, nr. 22, cam.115

Tel.: 0720 444 120

e-mail: cmates@cciat.ro