CCIAT - Formare Profesionala
Despre noi Cursuri Portofoliu Servicii Contact
Galerie foto
Alte servicii
GDPR


Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timișoara

Cursuri | RESPONSABIL CU PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

RESPONSABIL CU PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Formare Profesională - Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș


RESPONSABIL CU PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

( Cod COR 242231 )


Denumire program: SPECIALIZARE

Cod COR: 242231

Durata: 6 saptamani (Luni - Vineri, 16.30 - 19.30)
2 saptamani parte teoretica
4 saptamani parte practica (realizarea lucrarii practice) 

Locul de desfasurare: Centrul Regional de Afaceri, B-dul Eroilor de la Tisa nr 22

Conditii de acces: Studii superioare finalizate

Documente necesare: Copie CI, Copie Certificat de nastere, Copie Certificat de casatorie (dupa caz ), Copie Diploma de studii (obligatoriu - studii superioare), adeverinta medicala eliberata (cat mai aproape de inceperea cursului) de la medicul de familie/ medicul de medicina muncii din care sa rezulte ca sunteti sanatos/a din punct de vedere medical si apt/a sa participati la programul de formare profesionala

Pret: 1800 lei/pers.
- Red. 10% membrii CCIAT
- Red. 20% pentru someri (in baza adeverintei de somaj

Regulamentul General privind Protectia Datelor ( GDPR ) impune un set unic de reguli, direct aplicabile in toate Statele Membre ale Uniunii Europene si, prin urmare si in Romania, inlocuind prevederile cuprinse in Directiva 94/46/CE. Astfel, GDPR  a devenit direct aplicabil in Romania, incepand cu data de 25 mai 2018.

      Ca urmare a aplicarii directe a GDPR, organizatiile vor fi obligate sa desemneze o persoana ca Responsabil cu protectia datelor cu caracter personal. Responsabilul cu protectia datelor cu caracter personal va fi desemnat atat in cadrul organizatiilor din sectorul public, cat si a celor din sectorul privat.

Tematica:

                 -  pregatirea teoretica conform regulamentului 679/2016 General Data Protection Regulation (GDPR)                         si Legii 190/2018 pentru a putea sustine pozitia de DPO

-  pregatirea practica conforma pentru a putea sustine pozitia de DPO

-  notiuni privind circuitul documentelor

-  notiuni privind procesarea datelor

-  notiuni privind securitatea documentelor

-  notiuni privind securitatea informatica

-  notiuni privind evaluarea riscului (riscul fizic, informatic)

-  notiuni privind evaluarea impactului (DPIA)

-  notiuni fundamentale privind intocmirea politicilor si procedurilor

-  recuperarea dupa dezastru, concepte, metode, evaluari, scenarii

-  notiuni fundamentale privind identificarea elementelor ce trebuie auditate pentru imbunatatirea continua

-  conceptul de permanenta actualizare, metode si indicatori

-  notiuni fundamentale privind implementarea de standarde

-  prezentarea conceptelor standardelor ISO 27001, ISO 27005, ISO 31010, ISO 29134

 Obiective generale:

La sfarsitul cursului, participantii vor avea cunostintele necesare sa:

- activeze in interiorul unei firme ca DPO conform regulamentului General Data Protection Regulation (GDPR), avand cunostintele teoretice si practice necesare desfasurarii activitatii specifice

-  sprijine conducerea firmei in implementarea cerintelor privind protectia datelor cu caracter personal

- protejeze interesele firmei la care lucreaza prin activitatea specifica desfasurata

- coordoneze activitatea de stabilire si inventariere a categoriilor de date personale (trasabilitate)

- stabileasca si inventarieze procesele de prelucrare (procesare, stocare, transmitere) a datelor cu caracter personal

-  participe la elaborarea politicilor de protectie a datelor cu caracter personal

-  participe la elaborarea procedurilor de implementare a politicilor

-   supervizeze aplicarea procedurilor de mentenanta preventiva a sistemului informatic

-  coordoneze activitatea de inventariere a echipamentelor, platformelor, aplicatiilor informatice, registrelor specifice

-  identifice si evalueze vulnerabilitatile si amenintarile asociate

-  identifice, analizeze, evalueze riscurile aferente prelucrarii datelor cu caracter personal

-  participe si evalueze studiul de impact asupra riscurilor asociate prelucrarii datelor cu caracter personal

-  stabileasca impreuna cu managementul optiunile de tratare a riscurilor

-  stabileasca impreuna cu managementul prioritatile de tratare a riscurilor

-  coordoneze implementarea masurilor de tratare a riscurilor

-  elaboreze si implementeze politici si proceduri specifice tuturor tipurilor de manipulari a datelor cu caracter personal din organizatie

- coordoneze elaborarea formularelor de acceptanta a prelucrarii datelor, a anexelor la contracte, documentarii informatiei procesate prin cookie pe site-ul organizatiei.

-  coordoneze elaborarea informatiilor necesare afisarii pe site-ul organizatiei d.p.d.v. al GDPR

-  instruiasca, constientizeze personalul si colaboratorii

-  elaboreze si testeze impreuna cu personalul specializat planurile de continuitate, de recuperare si revenire dupa dezastre

-  elaboreze, urmareasca indicatorii si criteriile ce trebuie avute in vedere pentru imbunatatirea permanenta a protectiei datelor cu caracter personal

-  monitorizeze, analizeze si auditeze performantele si indicatorii stabiliti

-  sa mentina la zi registrul de evenimente

-  sa monitorizeze fluxul de documente cu caracter personal intrate, generate sau iesite din organizatie

-  sa mentina contactul cu Autoritatea de Supraveghere

-  sa reevalueze periodic riscurile de cate ori este nevoie, sau conform graficelor de lucru

 

Cursul este autorizat  de catre Ministerul Muncii si Protectiei Sociale prin,  Comisia de Autorizare  a furnizorilor de formare profesionala din Judetul Timis.


Diplomele se elibereaza in maxim 30 de zile de la absolvirea cursului.


Informatii si inscrieri: 

Directia Formare si Perfectionare Profesionala a CCIAT

Centrul Regional de Afaceri Timisoara

B-dul Eroilor de la Tisa, nr. 22, cam.115

Tel.:  0720 444 121/0720 444 120

E-mail: cmates@cciat.ro