CCIAT - Formare Profesionala
Despre noi Cursuri Portofoliu Servicii Contact
Galerie foto
Alte servicii
GDPR


Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timișoara

Cursuri | Manager Proiect

Manager Proiect

Formare Profesională - Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș


MANAGER PROIECT

Denumire Program: SPECIALIZARE

COD COR: 242101

Durata: 12 zile (luni-vineri 16.30-20.00), 8 zile parte teoretica si 4 zile parte practica


Locul de desfasurare:
Sediul CCIA Timis- Centrul Regional de Afaceri, B-dul. Eroilor de la Tisa Nr.22, Timisoara

Conditii de Acces: 
Studii superioare finalizate

Documente Necesare:
Copie CI, copie certificat de nastere, copie certificat de casatorie dupa caz, copie diploma studii (obligatoriu - studii superioare), adeverinta medicala eliberata (cat mai aproape de incepere cursului) de la medicul de familie/ medicul de medicina muncii din care sa rezulte ca sunteti sanatos/a din punct de vedere medical si apt/a sa participati la programul de formare profesionala

Taxa de participare:
1000 lei

Reduceri:  
10 % reducere pentru  membrii CCIAT

                   10 % reducere pentru persoanele care au absolvit cursul „Expert accesare fonduri structurale si  de coeziune europene” organizat de CCIATimis

                    20 % reducere pentru someri (in baza adeverintei de somaj)

Nota: Reducerile nu se cumuleaza

Grup tinta:

Cursul se adreseaza tuturor celor care doresc sa acumuleze cunoștințe si abilitaţi în domeniul managementului de proiect. În special, trainingul se va axa pe conceperea şi implementarea proiectelor finanţate atât din domeniul public cat si din cel privat. Cursul va trata modalitaţile de redactare a unui proiect şi mai ales tehnicile managerilor de a asigura un bun control asupra proiectelor.

Cursul se adreseaza persoanelor cu studii superioare si acopera tematica necesara, pentru ocuparea unui post de Manager de proiect, indiferent de tipul de proiect si/sau locul de munca de baza al persoanei nominalizate sa indeplineasca aceasta functie.

 Structura cursului:

Management organizational vs. management de proiect
·
conceptul de management organizational/ obiective organizationale 
·planificarea strategica
·instrumente de cercetare (analiza Swot)

Managementul proiectului  ciclul proiectului (PCM)  
·
principiile cheie ale PCM
·factori de succes
·care sunt rolurile unui manager de proiect

Definirea proiectului
·
analiza problemei, obiectivelor, strategiilor
·fezabilitatea financiara
·managementul riscurilor

Planificarea proiectului
·
planificarea spre satisfactia clientului (definire,scop, indicatori)
·repartizarea sarcinilor
·programarea activitatilor
·resursele si programarea lor
·instrumente de planificare ( Matricea Cadru Logic, Graficul GANTT )
·planul de proiect

Implementarea proiectului
·organizarea pentru implementare
·managementul echipei de proiect (organizare, responsabilitati, comunicare, monitorizare)
·managementul financiar si gestiunea resurselor
·managementul riscurilor in timpul implementarii
·monitorizare si control
·audit si evaluare
·achizitia publica

Surse de finantare
Cadrul legislativ  si institutional al Instrumentelor Structurale în Uniunea Europeana si Romania/
 Instrumente de finantare UE

Cursul este autorizat  de catre Ministerul Muncii si Protectiei Sociale prin,  Comisia de Autorizare  a furnizorilor de formare profesionala din Judetul Timis.


Diplomele se elibereaza in  maxim 30 de zile de la absolvirea cursului.

Informatii si inscrieri la Directia Formare si Perfectionare Profesionala a CCIAT

Centrul Regional de Afaceri Timisoara,

Bd. Eroilor de la Tisa nr. 22, cam 115

Tel.:  0720 444 121/0720 444 120

e-mail: cmates@cciat.ro