CCIAT - Formare Profesionala
Despre noi Cursuri Portofoliu Servicii Contact
Galerie foto
Alte servicii


Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timișoara

Cursuri | LUCRATOR IN COMERT

LUCRATOR IN COMERT

Formare Profesională - Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș


LUCRATOR IN COMERT


Denumire program: LUCRATOR IN COMERT

Tip program:Calificare

Cod COR: 5220.1.1

Durata: 360 ore (3-4 luni)

Locul de desfasurare:Centrul Regional de Afaceri al CCIAT (b-dul Eroilor de la Tisa Nr.22) sau la sediul clientului

Conditii de acces: Cel puțin invățământ gimnazial /general obligatoriu/8 clase

Documente necesare: Copie CI, Copie Certificat de nastere, Copie Certificat de casatorie (dupa caz ), Copie Diploma de studii (obligatoriu - 8 clase), - adeverinta medicala eliberata  de la medicul de familie/ medicul de medicina muncii din care sa rezulte ca sunteti sanatos/a din punct de vedere medical si apt/a sa participati la programul de formare profesionala

Grup Tinta:


Cursul se adresează tuturor persoanelor care:

 • doresc să obţină o calificare în domeniu

 

Competențe dobândite:

 •  Aplicarea prevederilor legale referitoare la formarea profesională a adulților;
 • Realizarea analizei de nevoi privind formarea profesională a adulților;
 • Respectarea eticii și a standardelor profesionale in formarea profesională a adulților;
 • Evaluarea competențelor inițiale ale participantilor la programul de formare profesională a adulților; 
 • Aplicarea procedurilor de asigurare a calității activității de formare profesională a adulților; 
 • Comunicarea și relaționarea in procesul de formare;
 • Dezvolatrea lucrului in echipă implicată in procesul de formare;
 • Gestionarea conflictelor;
 • Organizarea activităților de formare;
 • Proiectarea procesului de instruire;
 • Elaborarea instrumentelor de evaluare;
 • Realizarea activităților de formare teoretică;

       cCCursul este autorizat   de către AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CALIFICĂRI 


                      Diplomele se elibereaza in maxim 30 de zile de la absolvirea cursului.


Informatii si inscrieri: 

Directia Formare si Perfectionare Profesionala a CCIAT
Centrul Regional de Afaceri Timisoara
B-dul Eroilor de la Tisa, nr. 22, cam.115
Tel.: 0720 444 120
e-mail: cmates@cciat.ro