CCIAT - Formare Profesionala
Despre noi Cursuri Portofoliu Servicii Contact
Galerie foto
Alte servicii


Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timișoara

Cursuri | EVALUATOR DE RISC SI AUDITOR IN DOMENIUL SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA

EVALUATOR DE RISC SI AUDITOR IN DOMENIUL SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA

Formare Profesională - Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș


Evaluator de Risc si Auditor in Domeniul Securitatii si Sanatatii in Munca

Denumire program: SPECIALIZARE

Cod COR: 226307

Durata: 30 zile (Luni - Vineri, 16.30 - 19.30)


Locul de desfasurare: Centrul Regional de Afaceri al CCIAT/ Online


Conditii de acces: 
Studii superioare finalizate; 
Curs în domeniul securitatii si sanatatii în munca, continutul minim prevazut de legislatia 
referitoare la securitate si sanatate în munca, cu o durata de cel putin 80 ore; 
Absolvent în domeniile fundamentale: stiinte ingineresti, stiinte agricole si silvice, cu diplosă de licenta sau echivalenta, a ciclului 1 de studii universitare, studii universitare de licenta, ori a studiilor universitare de lunga durata sau absolvirea cu diploma de absolvire a studiilor universitare de scurta durata


Documente necesare: Copie CI, Copie Certificat de nastere, Copie Certificat de casatorie (dupa caz ), Copie Diploma de studii (obligatoriu - studii superioare), - adeverinta medicala eliberata  de la medicul de familie/ medicul de medicina muncii din care sa rezulte ca sunteti sanatos/a din punct de vedere medical si apt/a sa participati la programul de formare profesionala

Pret: 1800 lei/pers.
- Red. 10% membrii CCIAT
- Red. 10% absolventii cursului Inspector Securitate si Sanatate in Munca 80 ore (daca cursul a fost absolvit la CCIAT)
- Red. 20% pentru someri (in baza adeverintei de somaj) 

Reducerile nu se cumuleaza!


Grup Tinta

Cursul se adreseaza:

              tuturor persoanelor care doresc sa devina Evaluatori de Risc certificati;

              persoanelor  interesate sa se perfectioneze in domeniul evaluarii si managementului riscului;

              persoanelor  interesate sa se perfectioneze in domeniul auditului in domeniul mentionat.


Cursul nu suplineste necesitatea urmarii si certificarii postuniversitare in domeniul evaluarii factorilor de risc in securitate si sanatate în munca.


Tematica:

         cadrul legislativ in domeniul securitatii si sanatatii în munca;

         introducere in managementul riscului profesional;

         evaluarea riscurilor SSM;

         prevenirea si protectia privind riscurile identificate;

         documentatia utilizata în managementul riscului SSM;
Cursul este autorizat   de catre Ministerul Muncii si Protectiei Sociale prin,  Comisia de Autorizare  a furnizorilor de formare profesionala din Judetul Timis

Diplomele se elibereaza in maxim 30 de zile de la absolvirea cursului.


Informatii si inscrieri: 

Directia Formare si Perfectionare Profesionala a CCIAT

Centrul Regional de Afaceri Timisoara

B-dul Eroilor de la Tisa, nr. 22, cam.115

Tel.: 0720 444 120

e-mail: cmates@cciat.ro