CCIAT - Formare Profesionala
Despre noi Cursuri Portofoliu Servicii Contact
Galerie foto
Alte servicii
GDPR


Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timișoara

Cursuri | COORDONATOR ÎN MATERIE DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA-Nivel superior-90 ore

COORDONATOR ÎN MATERIE DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA-Nivel superior-90 ore

Formare Profesională - Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș


COORDONATOR IN MATERIE DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA
(NIVEL SUPERIOR-90 ORE)


Denumire program: SPECIALIZARE

COD COR: 226303

Durata: 3  saptamani  (luni-vineri 16.00-19.00)


Locul de desfasurare: Sediul CCIA Timis-Centrul Regional de Afaceri, B-dul Eroilor de la Tisa nr 22, Timisoara/ONLINE

Conditii de acces:
persoane cu studii superioare (de lunga sau de scurta durata), avand specializarile: a)construcții civile, industriale, agricole si inginerie civila; 
b) construcții cai ferate, drumuri si poduri; 
c) instalatii pentru constructii; 
d) constructii hidrotehnice; 
e) utilaje pentru constructii; 
f) geodezie; 
g) utilaj tehnologic pentru constructii; 
h) ingineria si managementul resurselor tehnologice pentru constructii;
 i) inginerie miniera pentru lucrari subterane pe santierele de hidroconstructii si constructii tunele;


 Documente necesare: Copie CI, copie certificat de nastere, copie certificat de casatorie (daca este cazul), copie diploma studii superioare, adeverinta medicala eliberata (cat mai aproape de incepere cursului) de la medicul de familie/ medicul de medicina muncii din care sa rezulte ca sunteti sanatos/a din punct de vedere medical si apt/a sa participati la programul de formare profesionala


Taxa de partcipare: 1800 lei/pers.

Reduceri:
 10 % pentru membrii CCIAT
                  20 % pentru someri in baza adeverintei de somaj
                  10% pentru cei care au absolvit cursul de SSM la CCIAT


Reducerile nu se cumuleaza!!!!!


Cui se adreseaza acest program de formare?

Coordonatorul în materie de securitate si sanatate isi desfaoara activitatea în companii din domeniul construcţiilor, în toate punctele de lucru ale acestora.

Este persoana fizica sau juridica competenta, desemnata de catre beneficiar si/sau de catre managerul de proiect, în conformitate cu legislatia aplicabila în vigoare, pentru a realiza coordonarea în materie de securitate si sanatate în munca în faza de studiu, conceptie si elaborare a unui proiect, cat si pe perioada executarii lucrarilor. 

Acte legislative care reglementeaza cerintele privind formarea specifica de coordonator SSM pentru santiere temporare sau mobile:
    
HG 300 / 2 martie 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru santierele temporare sau mobile

   ORDIN nr. 242 din 23 martie 2007 (actualizat oct.2012) pentru aprobarea ”Regulamentului privind formarea specifică de coordonator în materie de securitate şi sănătate pe durata elaborării proiectului şi/sau a realizării lucrării pentru şantiere temporare ori mobile”

   Normele metodologice de aplicare a prevederilor  Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006 (actualizata)

Tematica abordata:

 • Legislatie: Legea nr.319/2006; Hotararea Guvernului nr.1425/2006; Hotararea Guvernului nr. 300/2006; Hotararea Guvernului nr. 1146/2006.
 • Activitati de prevenire si protectie pe santierele temporare si mobile
 • Coordonatorul de securitate si sanatate în munca: rol, abilitați, cunoatinte, drepturi si responsabilitati, atributii, relatie coordonator-beneficiar, cooperare
 • Instrumentele coordonarii
 • Princiipiile generale de prevenire a ricurilor pentru lucratori în exercitarea muncii lor pe santier
 • Conceptia arhitecturala si întretinerea cladirilor
 • Masuri de prevenire. Principalele masuri de prevenire operationala
 • Prezentarea principalelor riscuri specifice sectorului constructii, santiere temporare si mobile
 • Riscuri si prevederi specifice lucrarilor de demolare si de îndepartare a deseurilor, daramaturilor
 • Organizarea activitatii de transport în zona adiacenta si în interiorul santierului
 • Circulatia si semnalizarea rutiera
 • Studii de caz, aplicatii pentru santiere temporare si mobile: analiza riscurilor, întocmirea planului de securitate si sanatate
 • Cursul este autorizat  de catre Ministerul Muncii si Protectiei Sociale prin,  Comisia de Autorizare  a furnizorilor de formare profesionala din Judetul Timis


Diplomele se elibereaza in  maxim 30 de zile de la absolvirea cursului.


Informatii si inscrieri: la Directia Formare si Perfectionare Profesionala a CCIAT

Centrul Regional de Afaceri Timisoara,

Bd. Eroilor de la Tisa nr. 22, cam 115

Tel.:  0720 444 121/0720 444 120

e-mail:   cmates@cciat.ro