CCIAT - Formare Profesionala
Despre noi Cursuri Portofoliu Servicii Contact
Galerie foto
Alte servicii


Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timișoara

Cursuri | Achizitii publice - probleme dificile, interpretari si solutii pentru diverse spete

Achizitii publice - probleme dificile, interpretari si solutii pentru diverse spete

Formare Profesională - Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș


                          Sesiune de instruire                                      

„Spete, interpretari si solutii in domeniul Achizitiilor Publice”


Denumire Program: Sesiune de Instruire "Spete, interpretari si solutii in domeniul achizitiilor publice".

Durata: 3 zile (Luni - Joi16.30 - 19.30)


Locul de desfasurare: Sediul CCIA Timis - Centrul Regional de Afaceri, B-dul Eroilor de la Tisa, Nr. 22, Timisoara

Documente necesare: Copie CI

Pret: 650 + TVA
- Red. 10% membrii CCIAT
- Red. 10% absolventii cursului "Expert achizitii publice", absolvit in cadrul CCIA Timis  

Adresabilitate:

           Sesiunea de instruire  se adreseaza expertilor in achizitii publice , practicieni, atat din cadrul autoritatilor contractante, cat si operatorilor economici.                                                     

Tematica:

Vor fi abordate probleme dificile si solutii, privind:
• Criterii de calificare si selectie; motive de excludere a ofertantului;
• Entitati pe capacitatile carora se bazeaza un ofertant: tert sustinator si/sau subcontractant; 

• Documentul european de achizitie unic (DEAU), in toate formele sale; criterii de atribuire a contractului de achizitie publica;
• Rolul factorilor de evaluare in cadrul contractelor cu o componenta de servicii intelectuale; subcontractarea; atribuirea contractelor sau organizarea concursurilor de solutii cu o valoare estimata mai mare decat pragurile mentionate.
• Contracte exceptate de la aplicarea procedurilor de achizitii publice clasice si sectoriale; Dosarul achizitiei: Raportul procedurii de achizitie. Interpretari in modificarea contractului de achizitie publica: clauze de revizuire; optiuni; revizuirea pretului contractului de achizitie publica; modificari substantiale vs. modificari nesubstantiale; inlocuirea contractantului; plata directa a subcontractantului.
• Situatiile imprevizibile in care contractul de achizitie publica se impune a fi adaptat in vederea asigurarii unui echilibru al prestatiilor  reciproce ale partilor:
• Modificari legislative sau acte administrative emise de catre autoritatile publice care au ca obiect instituirea, modificarea sau renuntarea la anumite taxe/impozite locale, al caror efect se reflecta in cresterea/diminuarea costurilor pe baza carora s-a fundamentat pretul contractului;
• Modificarea normativelor tehnice dupa incheierea contractului de achizitie publica care influenteaza si impune redimensionarea elementelor ofertate si pretul contractului, cu conditia incadrarii in procentele aferente modificarilor nesubstantiale prevazute de lege;
• Situatia in care durata de derulare a procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica/sectoriala se prelungeste peste durata de valabilitate a ofertei stabilita initial prin documentatia de atribuire;
• Situatia in care durata de indeplinire/executare a contractului se prelungeste peste termenele stabilite initial in respectivul contract, din motive care nu se datoreaza culpei contractantului; actualizarea, in acest caz, se aplica cu conditia ca operatorul economic sa nu fi incasat contravaloarea actualizarii costurilor cu titlu de daune-interese.
• Realizarea unui DUAE; incarcarea documentelor; integrarea unui DUAE in SICAP; corelarea cu fisa de date a achizitiei; derularea unei proceduri de atribuire on- line; actiuni intreprinse in faza de publicitate a unui anunt.
• Planificarea/pregatirea procesului de achizitii publice; Proceduri de atribuire;
 Valoarea estimata; Instrumente si tehnici speciale; Subcontractarea.

       Completarea DUAE – Documentul Unic de Achizitie European;Certificatele de participare se elibereaza in maxim 30 de zile de la finalizarea sesiunii.


Informatii si inscrieri: 

Directia Formare si Perfectionare Profesionala a CCIAT

Centrul Regional de Afaceri Timisoara

B-dul Eroilor de la Tisa, nr. 22, cam.115

Tel.: Tel.: 0720 444 120
E-mail: cmates@cciat.ro