CCIAT - Formare Profesionala
Despre noi Cursuri Portofoliu Servicii Contact
Galerie foto
Alte servicii


Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timișoara

Cursuri | AUDITOR DE SISTEM DE MANAGEMENT AL SANATATII SI SECURITATII IN MUNCA

AUDITOR DE SISTEM DE MANAGEMENT AL SANATATII SI SECURITATII IN MUNCA

Formare Profesională - Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș


Auditor de Sistem de Management al Sanatatii si Securitatii in Munca

Denumire program: SPECIALIZARE

Cod COR: 226310

Durata: 30 zile (Luni - Vineri, 16.30 - 19.30)


Locul de desfasurare: Centrul Regional de Afaceri al CCIAT/ Online

Conditii de acces: 
Studii superioare finalizate; 

Documente necesare: Copie CI, Copie Certificat de nastere, Copie Certificat de casatorie (dupa caz ), Copie Diploma de studii (obligatoriu - studii superioare), - adeverinta medicala eliberata  de la medicul de familie/ medicul de medicina muncii din care sa rezulte ca sunteti sanatos/a din punct de vedere medical si apt/a sa participati la programul de formare profesionala

Pret: 1800 lei/pers.
- Red. 10% membrii CCIAT
- Red. 10% absolventii cursului Inspector Securitate si Sanatate in Munca 80 ore (daca cursul a fost absolvit la CCIAT)
- Red. 20% pentru someri (in baza adeverintei de somaj) 

Reducerile nu se cumuleaza!


Grup Tinta

Cursul se adreseaza:

persoanelor cu responsabilitati în domeniul documentarii si implementarii SM SSM; functiilor relevante de management care administreaza procese SM SSM; membrii ai serviciilor interne sau externe de prevenire si protectie.

Auditorul de Sistem de Management al Sanatatii si Securitatii în Munca se ocupa, de auditul Sistemului de Sanatate si Securitate în Munca, conform standardului SR ISO 45001/2018 si a legislatiei aplicabile în vigoare.

În acest scop, desfasoara o serie de activitati care constau în: culegerea datelor, documentarea, verificarea dovezilor de audit în raport cu referentialul si cu legislatia în vigoare.

Activitatile principale realizate se refera la:  planificarea activitatii de audit, analiza preliminara a documentatiei Sistemului de Management de Sanatate si Securitate în Munca, desfasurarea auditului, conducerea auditului,  raportarea rezultatelor, urmarirea conformarii cu prevederile legale referitoare la sanatatea si securitatea în munca, urmărirea conformarii cu prevederile privind activitatea de securitate si sanatate în munca.

Tematica:

         cadrul legislativ în domeniul securitatii si sanatatii în munca;

prezentarea principalelor cerinte ale ISO 45001 din punct de vedere a ce trebuie urmarit atat de auditati cat și de auditori în timpul auditului;

coordonarea programului de audit;

planificarea si efectuarea auditului avand în vedere riscurile si necesitatile utilizatorilor rezultatelor auditurilor;

conducerea unui audit avand în vedere riscurile si necesitatile utilizatorilor rezultatelor auditurilor;

monitorizarea performantei auditului si a aplicarii programului de audit;

 îmbunatatire continua a programului de audit si a procesului de audit;

 competenta si evaluarea auditorilor;

studii de caz.
Cursul este autorizat   de catre Ministerul Muncii si Protectiei Sociale prin,  Comisia de Autorizare  a furnizorilor de formare profesionala din Judetul Timis

Diplomele se elibereaza in maxim 30 de zile de la absolvirea cursului.


Informatii si inscrieri: 

Directia Formare si Perfectionare Profesionala a CCIAT

Centrul Regional de Afaceri Timisoara

B-dul Eroilor de la Tisa, nr. 22, cam.115

Tel.:0720 444 120

e-mail: cmates@cciat.ro