CCIAT - Formare Profesionala
Despre noi Cursuri Portofoliu Servicii Contact
Galerie foto
Alte servicii


Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timișoara

Cursuri | AUDITOR DE MEDIU

AUDITOR DE MEDIU

Formare Profesională - Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș


Auditor de Mediu
Denumire program: SPECIALIZARE

Cod COR: 213311

Durata: 30 zile (Luni - Vineri, 16.30 - 19.30)


Locul de desfasurare: Centrul Regional de Afaceri al CCIAT/ Online

Conditii de acces: 
Studii superioare finalizate; 

Documente necesare: Copie CI, Copie Certificat de nastere, Copie Certificat de casatorie (dupa caz ), Copie Diploma de studii (obligatoriu - studii superioare), - adeverinta medicala eliberata  de la medicul de familie/ medicul de medicina muncii din care sa rezulte ca sunteti sanatos/a din punct de vedere medical si apt/a sa participati la programul de formare profesionala

Pret: 1800 lei/pers.
- Red. 10% membrii CCIAT
- Red. 10% absolventii cursului Responsabil de Mediu (daca cursul a fost absolvit la CCIAT)
- Red. 20% pentru someri (in baza adeverintei de somaj) 

Reducerile nu se cumuleaza!


Grup Tinta

Cursul se adreseaza:

Cursul  se adreseaza tuturor celor interesati de domeniul protectiei mediului, persoane care îsi desfasoara activitatea atat in institutii publice cat si în companii din mediul privat si doresc o cariera în domeniul Auditului de Mediu.

Auditorul de mediu 

este persoana calificata pentru efectuarea auditurilor de mediu, inclusiv pentru efectuarea auditurilor sistemului de management de mediu conform standardelor de referinta 

evalueaza implementarea regulilor si reglementarilor referitoare la factorii de mediu care pot afect sanatatea umana, siguranta la locul de munca si siguranta proceselor de productie a bunurilor si serviciilor. 

verifica respectarea reglementarilor legale si conformitatea cu cerintele referentialelor, pentru corectarea sau îmbunatatirea Sistemului de Management al Mediului si a eficacitatii acestuia. 

 Auditorul de mediu poate lucra ca auditor intern într-o organizatie.

Poate efectua, dupa caz, audituri de secunda parte sau poate colabora cu un organism de certificare

Sistemelor de Management de Mediu/Calitate etc., în acest caz putand lucra ca auditor de terta parte,

pentru certificarea Sistemului de Management de Mediu


Tematica:

Asigurarea conformitatii cu legislatia de mediu;

Asigurarea conformitatii cu standarde nationale si internationale de calitate/mediu;

Aplicarea liniilor directoare privind organizarea întreprinderii;

Evaluarea documentatiei Sistemului de Management de Mediu specifica procesului de audit;

Evaluarea procedurilor de protectia mediului și de Sistem de Management de Mediu din punct de vedere respectării cerintelor; 

Elaborarea Planului si a Programului de audit;

Aplicarea tehnicilor de audit de mediu;

Aplicarea diverselor tipuri de audit de mediu;

 Realizarea auditului de mediu;

Efectuarea analizei informatiilor documentate;

 Verificarea conformitatii;

Înregistrarea datelor;

Elaborarea raportului de audit; 

Urmarirea aplicarii masurilor de îmbunatatire continua;

Asigurarea pregatirii personalului organizatiei cu privire la Sistemul de Management de Mediu;

Pregatirea reprezentarilor vizuale ale informatiilor;

Pregatirea continua în domeniul auditurilor;

Actualizarea cunostintelor profesionale.


Cursul este autorizat   de catre Ministerul Muncii si Protectiei Sociale prin,  Comisia de Autorizare  a furnizorilor de formare profesionala din Judetul Timis

Diplomele se elibereaza in maxim 30 de zile de la absolvirea cursului.


Informatii si inscrieri: 

Directia Formare si Perfectionare Profesionala a CCIAT

Centrul Regional de Afaceri Timisoara

B-dul Eroilor de la Tisa, nr. 22, cam.115

Tel.: 0720 444 120

e-mail: cmates@cciat.ro