CCIAT - Formare Profesionala | Specialist in managementul deseurilor Formare Profesională - Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș SPECIALIST MANAGEMENTUL DESEURILORDenumire Program: SPECIALIZARE COD 325713 Durata: (luni-vineri 17.00-21.00)Locul desfasurare: Sediul Timis- Centrul Regional Afaceri B-dul. Eroilor
Despre noi Cursuri Portofoliu Servicii Contact Testimoniale
Galerie foto
Alte servicii
GDPR


Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timișoara

Cursuri | Specialist in managementul deseurilor

Specialist in managementul deseurilor

Formare Profesională - Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș


SPECIALIST IN MANAGEMENTUL DESEURILOR


Denumire Program: SPECIALIZARE

COD COR: 325713

Durata: 10 zile (luni-vineri 17.00-21.00)

Locul de desfasurare: Sediul CCIA Timis- Centrul Regional de Afaceri, B-dul. Eroilor de la Tisa Nr.22, Timisoara

Conditii de Acces: 
Studii superioare finalizate + parcurgerea unui program de formare profesionala in domeniul protectiei mediului sau minim 2 ani experienta in managementul mediului (adeverinta de la locul de munca)

Documente Necesare:  Copie CI/BI, Copie certificat de nastere, Copie certificat de casatorie (dupa caz), Copie diploma studii (studii superioare); adeverinta medicala eliberata (cat mai aproape de incepere cursului) de la medicul de familie/ medicul de medicina muncii din care sa rezulte ca sunteti sanatos/a din punct de vedere medical si apt/a sa participati la programul de formare profesionala

Taxa de participare: 1000 lei

Reduceri:

   10 % reducere pentru membri CCIA Timis

   10 % reducere pentru persoanele care au urmat cursul de Responsabil de Mediu la CCIA Timis  

   20 % reducere pentru someri in baza adeverintei de somaj

Nota: Reducerile nu se cumuleaza

Scopul cursului: Instruirea persoanei desemnate cu gestionarea deseurilor din cadrul firmei, astfel incat sa se asigure indeplinirea obligatiilor legale in domeniul gestionarii deseurilor.
ADRESABILITATE CURS: Cursul se adreseaza agentilor economici care genereaza deseuri.
In conformitate cu prevederile Legii nr.211/25.11.2011, art. 22, alin.3, persoanele juridice care deţin autorizaţie/autorizaţie integrată de mediu “au obligatia sa desemneze o persoana din randul angajatilor proprii care sa urmareasca si sa asigure indeplinirea obligatiilor prevazute de prezenta lege sau sa delege aceasta obligatie unei terte persoane”. Conform alin. 4 “ Persoanele desemnate, prevazute la alin. (3), trebuie sa fie instruite in domeniul gestiunii deseurilor, inclusiv a deseurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate”.

Atentie: nedesemnarea unei persoane cf. art. 22 alin. (3), constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 15.000 lei la 30.000 lei!

TEMATICA:
Regimul deseurilor – prevederi legislative, organizarea actelor normative in domeniu. Obligatii legale in sarcina agentilor economici.
- Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr.211/2011 privind regimul deseurilor– obligatiile agentilor economici;
- Hotararea de Guvern nr.856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase, cu completarile ulterioare;
- Hotararea de Guvern nr.1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei;
- Hotararea de Guvern nr.621/2005 privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Gestionarea anumitor categorii de deseuri, reglementate prin acte normative speciale: uleiurile uzate, bateriile si acumulatorii uzati, deseurile de echipamente electrice si electronice, gestionarea deseurilor rezultate in urma procesului de obtinere a materialelor lemnoase. - Raportari.
Solutii practice pentru conformarea agentilor economici cu cerintele legislatiei de mediu in domeniul deseurilor. Evitarea sanctiunilor.
-  Trasabilitatea  deseurilor (identificarea si codificarea deseului, gestionarea corecta a deseului,  intocmirea evidentei cf. HG 856/2002, caracterizarea deseurilor periculoase, evidenta cronologica deseuri periculoase, transportul si destinatia deseurilor)
-  Studii de caz. Cursantii vor putea propune pentru analiza situatii din cadrul locului lor de munca.
-  Formele raspunderii juridice in dreptul mediului.
-  Sanctiuni contraventionale. Cuantumul amenzilor. Evitarea sanctiunilor.


Cursul este autorizat  de catre Ministerul Muncii si Protectiei Sociale prin,  Comisia de Autorizare  a furnizorilor de formare profesionala din Judetul Timis.

Diplomele se elibereaza in  maxim 30 de zile de la absolvirea cursului.

Informatii si inscrieri la Directia Formare si Perfectionare Profesionala a CCIAT

Centrul Regional de Afaceri Timisoara,

Bd. Eroilor de la Tisa nr. 22, cam 117

Tel.: 0256 / 219 172
E-mail: ladriana@cciat.ro