CCIAT - Formare Profesionala | Specialist in managementul deseurilor Formare Profesională - Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș SPECIALIST MANAGEMENTUL DESEURILORDenumire Program: SPECIALIZARE COD 325713 Durata: zilePret: (beneficiaza reducere membrii CCIAT cotizatia
Despre noi Cursuri Portofoliu Servicii Contact Testimoniale
Galerie foto
Alte servicii
GDPR


Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timișoara

Cursuri | Specialist in managementul deseurilor

Specialist in managementul deseurilor

Formare Profesională - Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș


SPECIALIST IN MANAGEMENTUL DESEURILOR


Denumire Program: SPECIALIZARE

COD COR: 325713

Durata: 8 zile

Pret: 1000 lei (beneficiaza de 10 % reducere membrii CCIAT cu cotizatia la zi si 10 % pentru cursantii care au urmat cursul de Responsabil de Mediu la CCIAT )

Scopul cursului: Instruirea persoanei desemnate cu gestionarea deseurilor din cadrul firmei, astfel incat sa se asigure indeplinirea obligatiilor legale in domeniul gestionarii deseurilor.

ADRESABILITATE CURS: Cursul se adreseaza agentilor economici care genereaza deseuri.
In conformitate cu prevederile Legii nr.211/25.11.2011, art. 22, alin.3, detinatorii/producatorii de deseuri persoane juridice, comerciantii, precum si operatorii economici autorizati din punct de vedere al protectiei mediului pentru efectuarea operatiunilor de colectare si transport deseuri “au obligatia sa desemneze o persoana din randul angajatilor proprii care sa urmareasca si sa asigure indeplinirea obligatiilor prevazute de prezenta lege sau sa delege aceasta obligatie unei terte persoane”. Conform alin. 4 “ Persoanele desemnate, prevazute la alin. (3), trebuie sa fie instruite in domeniul gestiunii deseurilor, inclusiv a deseurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate”.

Atentie: nedesemnarea unei persoane cf. art. 22 alin. (3), constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 15.000 lei la 30.000 lei!

TEMATICA:
Regimul deseurilor – prevederi legislative, organizarea actelor normative in domeniu. Obligatii legale in sarcina agentilor economici.
- Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr.211/2011 privind regimul deseurilor– obligatiile agentilor economici;
- Hotararea de Guvern nr.856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase, cu completarile ulterioare;
- Hotararea de Guvern nr.1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei;
- Hotararea de Guvern nr.621/2005 privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Gestionarea anumitor categorii de deseuri, reglementate prin acte normative speciale: uleiurile uzate, bateriile si acumulatorii uzati, deseurile de echipamente electrice si electronice, gestionarea deseurilor rezultate in urma procesului de obtinere a materialelor lemnoase. - Raportari.
Solutii practice pentru conformarea agentilor economici cu cerintele legislatiei de mediu in domeniul deseurilor. Evitarea sanctiunilor.
-     Trasabilitatea  deseurilor (identificarea si codificarea deseului, gestionarea corecta a deseului,  intocmirea evidentei cf. HG 856/2002, caracterizarea deseurilor periculoase, evidenta cronologica deseuri periculoase, transportul si destinatia deseurilor)
-     Studii de caz. Cursantii vor putea propune pentru analiza situatii din cadrul locului lor de munca.
-    Formele raspunderii juridice in dreptul mediului.
-    Sanctiuni contraventionale. Cuantumul amenzilor. Evitarea sanctiunilor.

Certificatele eliberate la absolvirea cursurilor autorizate de catre Autoritatea Nationala pentru Calificari, impreuna cu suplimentele descriptive, în care se mentionează competentele dobandite, au regim de acte de studii, fiind recunoscute oficial pe piata muncii din tara noastra, conform OG 129/2000. La cerere certificatele pot dobandi recunoastere internationala.

Dosarul de inscriere trebuie sa contina urmatoarele documente: Copie CI/BI, Copie certificat de nastere, Copie certificat de casatorie (dupa caz), Copie diploma studii superioare; Original adeverinta medicala de la medicul de familie sau medicul organizaţiei în care cursantul activează.

Informatii si inscrieri la Directia Formare si Perfectionare Profesionala a CCIAT

Centrul Regional de Afaceri Timisoara,

Bd. Eroilor de la Tisa nr. 22, cam 110

Coordonator curs  Les Adriana, Tel.: 0256 294 922, 0720444121 

e-mail: ladriana@cciat.info   ladriana@cciat.ro