CCIAT - Formare Profesionala | SSM nivel de baza Formare Profesională - Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș INSPECTOR DOMENIUL SECURITATII SANATATII MUNCA                                                                     (NIVEL BAZA)Denumire program: INITIERECOD 325723Durata: 8  (luni-vineri 16.00-19.00)Lector: POPET DOINALocul desfasurare: Sediul
Despre noi Cursuri Portofoliu Servicii Contact Testimoniale
Galerie foto
Alte servicii
GDPR


Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timișoara

Cursuri | SSM nivel de baza

SSM nivel de baza

Formare Profesională - Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș


INSPECTOR IN DOMENIUL SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA

                                                                     (NIVEL DE BAZA)

Denumire program: INITIERE

COD COR: 325723

Durata: 8  zile (luni-vineri 16.00-19.00)

Lector: POPET DOINA

Locul de desfasurare: Sediul CCIA Timis-Centrul Regional de Afaceri, B-dul Eroilor de la Tisa nr 22, Timisoara

Conditii de acces: studii în învăţământul  liceal filiera teoretică în profil real sau filiera tehnologică în profil tehnic;

Documente necesare: Copie CI, copie certificat de nastere, copie certificat de casatorie (daca este cazul), copie diploma studii,  original adeverinta medicala de la medicul de familie sau medicul institutiei.

Taxa de partcipare: 650 lei

Reduceri: 10 % pentru membrii CCIAT

                  10 % pentru someri in baza adeverintei de somaj
Reducerile nu se cumuleaza!!!!!

NOU:    In abordarea cursului de SSM-cuprinde si prezentarea legislatiei privind utilizarea
substantelor si a preparatelor chimice, a substantelor periculoase si obligatiile angajatorilor care in desfasurarea activitatii le utilizeaza, cu atingerea urmatoarelor obiective:

    prezentarea  actelor normative UE referitoare la substanțele chimice - Regulamentul (CE) nr. 1907/2006- REACH  privind inregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice,  Regulamentul (CE) nr.1272/2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea (CLP), Directivele europene transpuse in legislatia nationala si alte prevederi legislative nationale

    modificari legislative privind agentii chimici periculosi

    modul de gestionare a riscului cimic

    importanta si utilizarea fiselor cu date de securitate

    metode de evaluare a riscului chimic

Cui se adreseaza acest program de formare?

Programul se adresează specialiştilor din orice unitate, instituţie, societate comercială sau bugetară ce urmăreşte organizarea, coordonarea şi monitorizarea activităţii de asigurare a securităţii şi sănătăţii în muncă în conformitate cu Normele generale de protecţie a muncii.
 
Tematica abordata:

    ·         Cadrul legislativ general referitor la securitate si sanatate in munca

    ·         Concepte de baza referitoare la securitate si sanatate in munca

    ·         Notiuni despre riscuri generale si prevenirea lor

    ·         Notiuni despre riscuri specifice si prevenirea lor in sectorul corespunzator activitatii intreprinderii si/sau unitatii

    ·         Acordarea primului ajutor


Cursul este acreditat de Ministerul Muncii si Justitiei Sociale si Ministerul Educatiei Nationale si este autorizat de  Autoritatea Nationala pentru Calificari (fostul CNFPA).

Suplimentar se mai elibereaza un certificat neacreditat  care  atesta ca s-a parcurs si modulul privind legislatia substantelor periculoase

Diplomele se elibereaza in  maxim 30 de zile de la absolvirea cursului.

Informatii si inscrieri: la Directia Formare si Perfectionare Profesionala a CCIAT

Centrul Regional de Afaceri Timisoara,

Bd. Eroilor de la Tisa nr. 22, cam 105

Tel.: 0256 219171, 0720444121
e-mail: tavramov@cciat.info   tavramov@cciat.ro