CCIAT - Formare Profesionala | RESPONSABIL CU PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL Formare Profesională - Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș RESPONSABIL PROTECTIA DATELOR CARACTER PERSONAL ( COR 242231      Regulamentul General privind Protectia Datelor impune unic de reguli direct
Despre noi Cursuri Portofoliu Servicii Contact Testimoniale
Galerie foto
Alte servicii
GDPR


Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timișoara

Cursuri | RESPONSABIL CU PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

RESPONSABIL CU PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Formare Profesională - Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș


RESPONSABIL CU PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

( COD COR 242231 )

     Regulamentul General privind Protectia Datelor ( GDPR ) impune un set unic de reguli, direct aplicabile in toate Statele Membre ale Uniunii Europene si, prin urmare si in Romania, inlocuind prevederile cuprinse in Directiva 94/46/CE. Astfel, GDPR  a devenit direct aplicabil in Romania, incepand cu data de 25 mai 2018.

      Ca urmare a aplicarii directe a GDPR, organizatiile vor fi obligate sa desemneze o persoana ca Responsabil cu protectia datelor cu caracter personal. Responsabilul cu protectia datelor cu caracter personal va fi desemnat atat in cadrul organizatiilor din sectorul public, cat si a celor din sectorul privat.

Tematica:

                 -  pregatirea teoretica conform regulamentului 679/2016 General Data Protection Regulation (GDPR)                         si Legii 190/2018 pentru a putea sustine pozitia de DPO

-  pregatirea practica conforma pentru a putea sustine pozitia de DPO

-  notiuni privind circuitul documentelor

-  notiuni privind procesarea datelor

-  notiuni privind securitatea documentelor

-  notiuni privind securitatea informatica

-  notiuni privind evaluarea riscului (riscul fizic, informatic)

-  notiuni privind evaluarea impactului (DPIA)

-  notiuni fundamentale privind intocmirea politicilor si procedurilor

-  recuperarea dupa dezastru, concepte, metode, evaluari, scenarii

-  notiuni fundamentale privind identificarea elementelor ce trebuie auditate pentru imbunatatirea continua

-  conceptul de permanenta actualizare, metode si indicatori

-  notiuni fundamentale privind implementarea de standarde

-  prezentarea conceptelor standardelor ISO 27001, ISO 27005, ISO 31010, ISO 29134

 Obiective generale:

La sfarsitul cursului, participantii vor avea cunostintele necesare sa:

- activeze in interiorul unei firme ca DPO conform regulamentului General Data Protection Regulation (GDPR), avand cunostintele teoretice si practice necesare desfasurarii activitatii specifice

-  sprijine conducerea firmei in implementarea cerintelor privind protectia datelor cu caracter personal

- protejeze interesele firmei la care lucreaza prin activitatea specifica desfasurata

- coordoneze activitatea de stabilire si inventariere a categoriilor de date personale (trasabilitate)

- stabileasca si inventarieze procesele de prelucrare (procesare, stocare, transmitere) a datelor cu caracter personal

-  participe la elaborarea politicilor de protectie a datelor cu caracter personal

-  participe la elaborarea procedurilor de implementare a politicilor

-   supervizeze aplicarea procedurilor de mentenanta preventiva a sistemului informatic

-  coordoneze activitatea de inventariere a echipamentelor, platformelor, aplicatiilor informatice, registrelor specifice

-  identifice si evalueze vulnerabilitatile si amenintarile asociate

-  identifice, analizeze, evalueze riscurile aferente prelucrarii datelor cu caracter personal

-  participe si evalueze studiul de impact asupra riscurilor asociate prelucrarii datelor cu caracter personal

-  stabileasca impreuna cu managementul optiunile de tratare a riscurilor

-  stabileasca impreuna cu managementul prioritatile de tratare a riscurilor

-  coordoneze implementarea masurilor de tratare a riscurilor

-  elaboreze si implementeze politici si proceduri specifice tuturor tipurilor de manipulari a datelor cu caracter personal din organizatie

- coordoneze elaborarea formularelor de acceptanta a prelucrarii datelor, a anexelor la contracte, documentarii informatiei procesate prin cookie pe site-ul organizatiei.

-  coordoneze elaborarea informatiilor necesare afisarii pe site-ul organizatiei d.p.d.v. al GDPR

-  instruiasca, constientizeze personalul si colaboratorii

-  elaboreze si testeze impreuna cu personalul specializat planurile de continuitate, de recuperare si revenire dupa dezastre

-  elaboreze, urmareasca indicatorii si criteriile ce trebuie avute in vedere pentru imbunatatirea permanenta a protectiei datelor cu caracter personal

-  monitorizeze, analizeze si auditeze performantele si indicatorii stabiliti

-  sa mentina la zi registrul de evenimente

-  sa monitorizeze fluxul de documente cu caracter personal intrate, generate sau iesite din organizatie

-  sa mentina contactul cu Autoritatea de Supraveghere

-  sa reevalueze periodic riscurile de cate ori este nevoie, sau conform graficelor de lucru

 Pret:  1.800 Ron – achitabil in 2 rate ca persoana fizica

          - 10% reducere pentru membrii CCIATimis

          - 20% reducere pentru persoanele care au participat la „Sesiunea de instruire in domeniul protectiei datelor cu caracter personal ” organizata de CCIATimis 

Cursul se finalizeaza cu examen, in prezenta unei comisii ANC. Certificatele obtinute la absolvirea cursului au recunoastere nationala si internationala sunt emise de Ministerul Muncii si Justitiei Sociale si Ministerul Educatiei Nationale.

Dosarul de inscriere trebuie sa contina urmatoarele documente: Copie CI/BI, Copie certificat de nastere, Copie certificat de casatorie (dupa caz), Copie diploma studii (studii superioare), Original adeverinta medicala de la medicul de familie sau medicul firmei in care cursantul activeaza. 

Informatii si inscrieri se pot obtine zilnic, intre orele 08.00-16.00, la sediul Directiei Formare si Perfectionare Profesionala a CCIATimis ( Centrul Regional de Afaceri, Camera 110 ), tel. 0256-219 172, 0720-444 121, e-mail: mmuresan@cciat.info