CCIAT - Formare Profesionala | Manager de întreprindere socială Formare Profesională - Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș Denumire Program: SPECIALIZARE COD 112036 Durata: Pret: (beneficiaza reducere membrii CCIAT cotizatia zi) Managerul întreprindere socială realizează
Despre noi Cursuri Portofoliu Servicii Contact Testimoniale
Galerie foto
Alte servicii
GDPR


Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timișoara

Cursuri | Manager de întreprindere socială

Manager de întreprindere socială

Formare Profesională - Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș


Denumire Program: SPECIALIZARE

COD COR: 112036

Durata: 15 zile

Pret: 800 lei (beneficiaza de 10 % reducere membrii CCIAT cu cotizatia la zi)

Managerul de întreprindere socială, realizează următoarele sarcini:
     Planificarea strategică și operațională a întreprinderii sociale.
     Organizarea întreprinderii sociale.
     Managementul incluziv al resurselor umane.
     Coordonarea și monitorizarea activităților întreprinderii sociale.
     Evaluarea și raportarea performanței economico-financiare, sociale și de mediu a întreprinderii sociale.

Îndeplinirea în bune condiții a acestor sarcini presupune cunoștințe în domeniile: economie socială, responsabilitate socială în afaceri, management și marketing.

Managerul de întreprindere socială trebuie să fie familiarizat cu legislația națională și cu standardele de comunitare privind economia socială, cu standardele, ghidurile și modelele de bune practici privind incluziunea socială și pe piața muncii, programele de incluziune specifice nevoilor grupurilor defavorizate, managementul incluziv al resurselor umane, managementul responsabil al grupurilor cointeresate, dezvoltarea sustenabilă, evaluarea și raportarea triplei performanțe, economico-financiare, sociale și de mediu a organizațiilor.

Managerul de întreprindere socială trebuie sã aibã competențe în ceea ce privește:
  - planificarea strategicã a unei organizații de economie socialã;
  - elaborarea de programe în domeniu;
  - dezvoltarea de produse și servicii de economie socialã;
  - utilizarea ghidurilor de evaluare și raportare;
  - conceperea propriilor metodologii și instrumente de evaluare și raportare a performanței economice, sociale și de mediu a organizației.
Competenţe dobândite
•    comunicare în limba oficială.
•    comunicare în limbi străine.
•    competenţe de bază în matematică, ştiinţă şi tehnologie.
•    competenţe informatice.
•    competenţa de a învăţa.
•    competenţe sociale şi civice.
•    competenţe antreprenoriale.
•    competenţa de exprimare culturală.
•    planificarea activităților.
•    dezvoltarea profesională.
•    planificarea strategică și operațională a întreprinderii sociale.
•    organizarea întreprinderii sociale.
•    managementul incluziv al resurselor umane.
•    coordonarea și monitorizarea activităților întreprinderii sociale.
•    evaluarea și raportarea performanței economico-financiare,sociale și de mediu a întreprinderii sociale.
Nivelul de studii necesar: studii medii.
Durata cursului-15 zile
Taxa de participare: 800 lei /persoana, (membrii CCIA Timis beneficiază de 10% reducere, conform Ghidului Serviciilor), CD cu materiale informative, suport de curs.

Reduceri aplicate:

 10 % reducere membru CCIAT

 10 % reducere pentru cel de al doilea curs urmat intr-o perioada de 6 luni

 20 % reducere pentru cel de al treilea  curs urmat intr-o perioada de 6 luni

                                  Reducerile nu se cumuleaza!!!
Locul de desfăşurare: Centrul Regional de Afaceri, Bd. Eroilor de la Tisa nr. 22

Certificatele eliberate la absolvirea cursurilor autorizate de catre Autoritatea Nationala
pentru Calificari, impreuna cu suplimentele descriptive, în care se mentionează competentele
dobandite, au regim de acte de studii, fiind recunoscute oficial pe piata muncii din tara noastra,
conform OG 129/2000. La cerere certificatele pot dobandi recunoastere internationala.

Dosarul de inscriere trebuie sa contina urmatoarele documente: Copie CI/BI, Copie certificat de nastere, Copie certificat de casatorie (dupa caz), Copie diploma studii (minim liceul); Original adeverinta medicala de la medicul de familie sau medicul organizaţiei în care cursantul activează.