CCIAT - Formare Profesionala | Sesiune de Instruire GDPR - Timisoara (PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL) Sesiune de instruire in domeniul PROTECTIEI DATELOR CU CARACTER PERSONAL Directia Formare Perfectionare Profesionalava invita Sesiune instruire domeniul PROTECTIEI DATELOR  CARACTER PERSONAL                           25.09-27.09.2018CE GDPR?General Protection Regulation (GDPR)
Despre noi Cursuri Portofoliu Servicii Contact Testimoniale
Galerie foto
Alte servicii
GDPR


Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timișoara

Cursuri | Sesiune de Instruire GDPR - Timisoara (PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL)

Sesiune de Instruire GDPR - Timisoara (PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL)

Sesiune de instruire in domeniul PROTECTIEI DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Directia de Formare si Perfectionare Profesionala

va invita la

Sesiune de instruire in domeniul PROTECTIEI DATELOR  CU CARACTER PERSONAL
                           25.09-27.09.2018

CE ESTE GDPR?

General Data Protection Regulation (GDPR), este un regulament care va aplica un regim ridicat de protectie a datelor pentru organizatiile care opereaza în Uniunea Europeana (UE) si care gestioneaza datele cetatenilor UE. GDPR constituie protectia datelor personale ale angajatilor, clientilor si a altora.

Considerand ca datele personale reprezinta informatii critice si sensibile pe care toate organizatiile ar trebui sa le protejeze, o astfel de reglementare va ajuta la instituirea unor proceduri si controale adecvate, pentru a preveni încalcarea securitatii informatiilor. Pana în Mai 2018, toate organizatiile care opereaza în UE ar trebui sa respecte acest regulament.


CUI SE ADRESEAZA ACEST TRAINING?


Sesiunea de Instruire se adreseaza tuturor celor care doresc sa se specializeze in activitatea de RESPONSABIL PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

MODULE CURS

Modulul/Ziua 1

               Notiuni introductive cu privire la domeniul protectiei datelor cu caracter personal

I.    Context legal
II.    Notiunile elementare utilizate în domeniul protectiei datelor cu caracter personal

Drepturile si obligatiile organizatiei în prelucrarea datelor cu caracter personal. Instrumente de
Informare

I.    Ce fel de date pot fi prelucrate si în ce conditii?

Modulul/Ziua 2

Drepturile si obligatiile persoanelor implicate în prelucrarea datelor cu caracter personal.
Instrumente de informare

I.    Persoanele vizate
II.    Operatorul de date
III.    Relatia operator – persoana împuternicita

Monitorizarea modului în care organizatia respecta normele GDPR

I.    Responsabilul cu protectia datelor – numit si DPO
II.    Instrumente materiale de monitorizare
III.    Obligatiile operatorului si împuternicitului în ce priveste monitorizarea conformitatii cu
GDPR


Modulul/Ziua 3

        Gestionarea relatiei cu autoritatea de supraveghere în domeniul protectiei datelor cu cacracter
personal
             I. Autoritate publica sau organism public
             II. Cooperarea cu autoritatea de supraveghere si asumarea rolului de punct de contact
             III. Cand este obligatorie consultarea autoritatii?
             IV. Atributiile autoritatii de supraveghere

       Regimul coercitiv al RGPD. Sanctiuni si modalitati de aplicare

            I. Care sunt situatiile care pot atrage sanctiuni?
            II. Etapele aplicarii santiunilor.
            III. Modalitati de contestare a masurilor sanctionatoare

            Modul practic. Discutii cu privire la spete practice


MODALITATI DE INSCRIERE SI PLATA

Inscrierea participantilor se poate face electronic, accesand pagina www.cciat.ro/FormareProfesionala  sau prin transmiterea formularului de inscriere anexat  la adresa de e-mail: amluca@cciat.ro sau mmuresan@cciat.ro


PLATA TARIFULUI
de instruire la programul de pregatire se achita prin virament, in baza facturilor fiscale emise de CCIAT sau cash la casieria CCIAT.

INFORMATII SUPLIMENTARE


Program : 3 zile ( intre orele 16:00 – 20:00 )
Pret: 700 Lei + TVA/pers.
Reduceri: 10% red. (membrii CCIATimis beneficiaza de reducere conform Ghidului Serviciilor).
Diploma: Certificatele obţinute la absolvirea cursului sunt emise de catre CCIATimis in maxim 30 zile de la finalizarea cursului.
Informatii si inscrieri la Directia Formare si Perfectionare Profesionala CCIATimis - Centrul Regional de Afaceri, bd. Eroilor de la Tisa, nr. 22, cam. 110, tel.: 0256/219173, 0256/219172,  0724/604132 , 0742/924344 ,e-mail: amluca@cciat.ro  sau mmuresan@cciat.ro