CCIAT - Formare Profesionala | Controlul intern_managerial la nivelul entitatilor publice - Noutăţi legislative (OSGG nr.400_2015 – republicat) Formare Profesională - Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș Controlul intern/managerial nivelul entitatilor publice Noutăţi legislative (OSGG nr.400/2015 republicat) Atentie: Conform art.28 nr.119/1999 cu modificarile completarile ulterioare: Neindeplinirea catre ordonatorul
Despre noi Cursuri Portofoliu Servicii Contact Testimoniale
Galerie foto
Alte servicii


Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timișoara

Ultimele informații

COMPETENTE ANTREPRENORIALE

MANAGER IN ACTIVITATEA DE TURISM

CURS NLP

TESTIMONIALE FORMATOR

TESTIMONIALE AUDITOR IN DOMENIUL CALITATII

TESTIMONIALE MANAGER PROIECT

Imagini curs -Consilier de orientare privind cariera-31.10-11.11.2016

Imagini


Cursuri | Controlul intern_managerial la nivelul entitatilor publice - Noutăţi legislative (OSGG nr.400_2015 – republicat)

Controlul intern_managerial la nivelul entitatilor publice - Noutăţi legislative (OSGG nr.400_2015 – republicat)

Formare Profesională - Camera de Comerț, Industrie și Agricultură TimișControlul intern/managerial la nivelul entitatilor publice - Noutăţi legislative (OSGG nr.400/2015 – republicat)

Atentie: Conform art.28 din OG nr.119/1999 cu modificarile si completarile ulterioare: " Neindeplinirea de catre ordonatorul de credite a obligatiei de a elabora si prezenta raportul anual asupra sistemului de control intern/managerial, se sanctioneaza cu amenda de la 3.000 lei la 5.000 lei”.

SCOPUL cursului:

Prezentarea măsurilor de control intern necesare pentru implementarea si  dezvoltarea Sistemului de Control Intern Managerial - SCIM

Abordarea unor modalitati practice de implementare a sistemului de control intern/managerial in cadrul entitatilor publice in concordanta cu Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 400/2015

La finalul acestui training, participantii vor sti sa:

  • Cunoasca si sa identifice etapele procesului de implementare a sistemului de control intern/managerial in entitatea publica in care activeaza;
  • Analizeze si sa implementeze cerintele celor 16 standarde de control/managerial in entitati publice
  • Analizeze documentele de organizare specifice institutiilor publice din care fac parte (organigrame, regulamente, proceduri, strategii, etc);
  • Realizeze autoevaluarea standardelor de control intern/managerial din cadrul institutiei publice in care activeaza;
  • Intocmeasca raportul anual asupra sistemului de control intern/managerial.

 

Cursul se adreseaza urmatoarelor catergorii de persoane:

 

·    Ordonatorilor principali, secundari si terţiari de credite;

·         Managerilor din instituţiile publice;

·         Auditorilor interni;

·         Membrilor Comisiilor de monitorizare – CM constituite pentru Dezvoltarea şi Implementarea Sistemului de Control Intern Managerial – SCMI la nivelul entităţilor publice;

·         Membrilor Echipelor de Gestionare a Riscurilor – EGR constituite la nivelul entităţilor publice; responsabililor cu gestionarea riscurilor de la nivelul structurilor funcţionale ale entităţii publice;

·         Întregului personal din entităţile publice implicat în procesul de dezvoltare şi implementare a SCMI.

De ce acest curs:

1. Pentru conştientizarea managementului general de la nivelul entităţilor publice cu privire la responsabilitatea ce îi revine în proiectarea implementării si dezvoltarii continue a sistemului de control intern managerial – SCIM, inclusiv a Registrelor de riscuri şi a procedurilor operationale pentru fiecare activitate care se deruleaza la nivelul entitatii publice (art.2 din OSGG nr.400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţlor publice, republicat);

2. Pentru ca isi propune abordarea unor modalitati practice de implementare a sistemului de control intern/managerial la nivelul entitătilor publice - metode dinamice şi interactive;

3. Pentru că este in concordanta cu noul act normativ – OSGG nr.400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţlor publice, republicat;