CCIAT - Formare Profesionala | Controlul intern_managerial la nivelul entitatilor publice - Noutăţi legislative (OSGG nr.400_2015 – republicat) Formare Profesională - Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș Controlul intern/managerial nivelul entitatilor publice Noutăţi legislative (OSGG nr.400/2015 republicat) Atentie: Conform art.28 nr.119/1999 cu modificarile completarile ulterioare: Neindeplinirea catre ordonatorul
Despre noi Cursuri Portofoliu Servicii Contact Testimoniale
Galerie foto
Alte servicii
GDPR


Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timișoara

Cursuri | Controlul intern_managerial la nivelul entitatilor publice - Noutăţi legislative (OSGG nr.400_2015 – republicat)

Controlul intern_managerial la nivelul entitatilor publice - Noutăţi legislative (OSGG nr.400_2015 – republicat)

Formare Profesională - Camera de Comerț, Industrie și Agricultură TimișControlul intern/managerial la nivelul entitatilor publice - Noutăţi legislative (OSGG nr.400/2015 – republicat)

Atentie: Conform art.28 din OG nr.119/1999 cu modificarile si completarile ulterioare: " Neindeplinirea de catre ordonatorul de credite a obligatiei de a elabora si prezenta raportul anual asupra sistemului de control intern/managerial, se sanctioneaza cu amenda de la 3.000 lei la 5.000 lei”.

SCOPUL cursului:

Prezentarea măsurilor de control intern necesare pentru implementarea si  dezvoltarea Sistemului de Control Intern Managerial - SCIM

Abordarea unor modalitati practice de implementare a sistemului de control intern/managerial in cadrul entitatilor publice in concordanta cu Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 400/2015

La finalul acestui training, participantii vor sti sa:

  • Cunoasca si sa identifice etapele procesului de implementare a sistemului de control intern/managerial in entitatea publica in care activeaza;
  • Analizeze si sa implementeze cerintele celor 16 standarde de control/managerial in entitati publice
  • Analizeze documentele de organizare specifice institutiilor publice din care fac parte (organigrame, regulamente, proceduri, strategii, etc);
  • Realizeze autoevaluarea standardelor de control intern/managerial din cadrul institutiei publice in care activeaza;
  • Intocmeasca raportul anual asupra sistemului de control intern/managerial.

 

Cursul se adreseaza urmatoarelor catergorii de persoane:

 

·    Ordonatorilor principali, secundari si terţiari de credite;

·         Managerilor din instituţiile publice;

·         Auditorilor interni;

·         Membrilor Comisiilor de monitorizare – CM constituite pentru Dezvoltarea şi Implementarea Sistemului de Control Intern Managerial – SCMI la nivelul entităţilor publice;

·         Membrilor Echipelor de Gestionare a Riscurilor – EGR constituite la nivelul entităţilor publice; responsabililor cu gestionarea riscurilor de la nivelul structurilor funcţionale ale entităţii publice;

·         Întregului personal din entităţile publice implicat în procesul de dezvoltare şi implementare a SCMI.

De ce acest curs:

1. Pentru conştientizarea managementului general de la nivelul entităţilor publice cu privire la responsabilitatea ce îi revine în proiectarea implementării si dezvoltarii continue a sistemului de control intern managerial – SCIM, inclusiv a Registrelor de riscuri şi a procedurilor operationale pentru fiecare activitate care se deruleaza la nivelul entitatii publice (art.2 din OSGG nr.400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţlor publice, republicat);

2. Pentru ca isi propune abordarea unor modalitati practice de implementare a sistemului de control intern/managerial la nivelul entitătilor publice - metode dinamice şi interactive;

3. Pentru că este in concordanta cu noul act normativ – OSGG nr.400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţlor publice, republicat;

 Durata: 3 zile

Pret: 600 lei + TVA  (beneficiaza de 10 % reducere membrii CCIAT cu cotizatia la zi )

Documente Necesare: Copie CI


Informatii si inscrieri la Directia Formare si Perfectionare Profesionala a CCIAT

Centrul Regional de Afaceri Timisoara,

Bd. Eroilor de la Tisa nr. 22, cam 117

 e-mail:   tavramov@cciat.ro