CCIAT - Formare Profesionala | Auditor in domeniul calitatii Formare Profesională - Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș AUDITOR INTERN SISTEMULUI MANAGEMENT AL CALITĂŢII                                      
Despre noi Cursuri Portofoliu Servicii Contact Testimoniale
Galerie foto
Alte servicii
GDPR


Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timișoara

Cursuri | Auditor in domeniul calitatii

Auditor in domeniul calitatii

Formare Profesională - Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș


AUDITOR INTERN AL SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII 

                                                                                      COD COR: 214130


Denumire Program:        Perfecţionare

Preţ: 1.200 Ron         – achitabil în 2 rate ca persoana fizică

                                    - 10% reducere pentru membrii CCIAT

- 20% reducere pentru persoanele care au absolvit cursul „Specialist în domeniul calităţii” organizat de CCIAT

Reducerile nu se cumulează !!!

 

Grup țintă:

 

Cursul se adresează personalului care coordonează sau participă la elaborarea / actualizarea documentelor sistemului de management al calităţii, respectiv la evaluarea prin audit a sistemului de management al calităţii din cadrul firmelor care intenţionează, sunt în curs de implementare sau au implementat un sistem de management al calităţii conform ISO 9001:2015 – instrument eficient de optimizare a proceselor interne, de câştigare a încrederii clienţilor, respectiv de creștere a profitului.

 

Cursul prezintă detaliat și etapele tranziției de la ISO 9001:2008 la ISO 9001:2015 (tranziție care trebuia să se finalizeze până în 15.09.2018, dată la care certificatele acordate conform standardului ISO 9001:2008 și-au pierdut valabilitatea).

 

Cursul prezintă explicit cerințele noului standard ISO 9001:2015, standard ce implică abordarea pe bază de proces (ciclul PDCA) şi gândirea pe bază de risc (riscuri și oportunități în afaceri). Cursul conține un modul și aplicații privind evaluarea și tratarea riscurilor și oportunităților afacerii.

 

Tematica:

1. Noţiuni generale privind calitatea

2. Terminologia noțiunilor de bază conform ISO 9000:2015

3. Principiile managementului calităţii

4. Prezentarea detaliată a cerințelor standardului ISO 9001:2015

5. Etapele tranziției de la ISO 9001:2008 la ISO 9001:2015

6. Elaborarea și ținerea sub control a documentelor sistemului de management al calităţii      

7. Tratarea riscurilor și oportunităților afacerii

            7.1 Riscuri și oportunități – concepte fundamentale

            7.2 Identificarea, analiza, evaluarea și tratarea riscurilor

            7.3 Identificarea și tratarea oportunităților

8. Auditul calităţii

8.1 Audituri interne - definiţii, obiective

8.2 Clasificarea auditurilor

8.3 Etapele auditului intern

8.4 Selectarea auditorilor

8.5 Responsabilităţile personalului implicat în auditul intern

8.6 Tehnici de comunicare

8.7 Recomandări pentru auditat


Obiectivele implementării sistemului de management al calităţii:

·         Să vă crească profitul;

·         Să vă menţineţi pe pieţe de desfacere exigente;

·         Să cuceriţi noi pieţe de desfacere, să vă creşteţi numărul de clienţi;

·         Să aveţi o poziţionare mai bună faţă de concurenţă;

·         Să puteţi participa la licitaţii publice (conform Legii Achiziţiilor publice);

·         Să crească încrederea clienţilor actuali în firma dvs.;

·         Să vă transformaţi clienţii ocazionali în clienţi fideli;

·         Să vă aliniaţi la cerinţele de reglementare ale Uniunii Europene;

·         Să scadă numărul reclamaţiilor clienţilor;

·         Să vă ordonaţi activităţile, să vă scadă pierderile cu non-calitatea;

·         Să utilizaţi erorile ca sursă de progres;

·         Să vă sensibilizaţi angajaţii pentru lucrul bine făcut;

·         Să vă conştientizaţi angajaţii că vremea lui „lasă că merge aşa” a trecut;

·         Să crească încrederea angajaţilor dvs. în firma dvs.;

·         Să crească autoritatea conducerii firmei dvs.;

·         Să vă convingeţi clienţii că aveţi capacitatea de a le satisface nevoile în mod constant.

 

Obiectivele auditurilor:

·      Evaluarea gradului de conformitate a sistemului de management al calităţii cu cerinţele standardului de referinţă ISO 9001;

·      Evaluarea gradului de respectare a cerinţelor legale şi de reglementare;

·      Evaluarea eficacităţii sistemulului de management al calităţii implementat, respectiv a capacităţii sistemului de a îndeplini obiectivele calităţii stabilite de managementul de vârf;

·      Îmbunătăţirea sistemului de management al calităţii;

·      Certificarea sistemului de management al calităţii al firmei auditate.

 

Un manager fără audit este ca un operator fără instrument de măsurare. Auditurile calităţii ajută managementul de vârf al firmei să ia deciziile necesare, respectiv să aloce adecvat resursele în vederea îmbunătăţirii performanţei, a optimizării proceselor, prin evidenţierea punctelor forte şi punctelor slabe ale firmei.

 

Auditul calităţii constituie un mod adecvat de evaluare a sistemului de management al calităţii existent şi trebuie înţeles de către toate părţile implicate ca un proces instructiv şi constructiv.

 

Auditul calităţii nu are drept scop blamarea firmei sau pedepsirea personalului auditat. Auditul calităţii nu caută vinovaţi, ci urmărește evaluarea obiectivă a firmei și identificarea oportunităților de îmbunătăţire a sistemului de management al calităţii.

 

Aplicaţii:        

-          elaborarea unei proceduri de calitate aferente unui proces;

-          elaborarea unui program anual de audituri;

-          elaborarea unui plan de audit;

-          elaborarea chestionarului de audit (check-list) pentru procesul descris în procedură;

-          identificarea, analiza, evaluarea și tratarea riscurilor afacerii aferente procesului descris în procedură;

-          identificarea și tratarea unei oportunități;

-          identificarea şi documentarea unor neconformităţi din exerciţii date;

-          efectuarea unei simulări de audit de sistem (şedinţă de deschidere, auditare propriu-zisă, şedinţă de sinteză, şedinţă de închidere, elaborarea raportului de audit).

 

Condiții de acces: Studii superioare.

Cursul se finalizeaza cu examen, in prezenta unei comisii ANC. Certificatele obtinute la absolvirea cursului au recunoastere nationala si internationala sunt emise de Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice. 

Documente necesare: Copie CI, Copie certificat de nastere, Copie certificat de casatorie (dupa caz), Copie diploma studii (obligatoriu - studii superioare); Original adeverinta medicala de la medicul de familie sau medicul organizației în care cursantul activează.

 Informații și înscrieri se pot obţine zilnic, între orele 08.00-16.00, la sediul Direcţiei Formare si Perfecţionare Profesională a CCIAT (Centrul Regional de Afaceri, Camera 110), tel. 0256-219172, 0256-219173, 0742-924344 e-mail: mmuresan@cciat.ro