CCIAT - Formare Profesionala | Achizitii publice - probleme dificile, interpretari si solutii pentru diverse spete Formare Profesională - Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș                                              „Spete interpretari si solutii
Despre noi Cursuri Portofoliu Servicii Contact Testimoniale
Galerie foto
Alte servicii
GDPR


Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timișoara

Cursuri | Achizitii publice - probleme dificile, interpretari si solutii pentru diverse spete

Achizitii publice - probleme dificile, interpretari si solutii pentru diverse spete

Formare Profesională - Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș


                                             „Spete, interpretari si solutii in domeniul Achizitiilor Publice”


Adresabilitate:

           Sesiunea de instruire  se adreseaza expertilor in achizitii publice , practicieni, atat din cadrul autoritatilor contractante, cat si operatorilor economici.

                                                        

Tematica:

Vor fi abordate probleme dificile si solutii, privind:
• Criterii de calificare si selectie; motive de excludere a ofertantului;
• Entitati pe capacitatile carora se bazeaza un ofertant: tert sustinator si/sau subcontractant;                                                               documentul european de achizitie unic (DEAU), in toate formele sale; criterii de atribuire a contractului de achizitie publica;
• Rolul factorilor de evaluare in cadrul contractelor cu o componenta de servicii intelectuale; subcontractarea; atribuirea contractelor sau organizarea concursurilor de solutii cu o valoare estimata mai mare decat pragurile mentionate.
• Contracte exceptate de la aplicarea procedurilor de achizitii publice clasice si sectoriale; Dosarul achizitiei: Raportul procedurii de achizitie. Interpretari in modificarea contractului de achizitie publica: clauze de revizuire; optiuni; revizuirea pretului contractului de achizitie publica; modificari substantiale vs. modificari nesubstantiale; inlocuirea contractantului; plata directa a subcontractantului.
• Situatiile imprevizibile in care contractul de achizitie publica se impune a fi adaptat in vederea asigurarii unui echilibru al prestatiilor  reciproce ale partilor:
• Modificari legislative sau acte administrative emise de catre autoritatile publice care au ca obiect instituirea, modificarea sau renuntarea la anumite taxe/impozite locale, al caror efect se reflecta in cresterea/diminuarea costurilor pe baza carora s-a fundamentat pretul contractului;
• Modificarea normativelor tehnice dupa incheierea contractului de achizitie publica care influenteaza si impune redimensionarea elementelor ofertate si pretul contractului, cu conditia incadrarii in procentele aferente modificarilor nesubstantiale prevazute de lege;
• Situatia in care durata de derulare a procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica/sectoriala se prelungeste peste durata de valabilitate a ofertei stabilita initial prin documentatia de atribuire;
• Situatia in care durata de indeplinire/executare a contractului se prelungeste peste termenele stabilite initial in respectivul contract, din motive care nu se datoreaza culpei contractantului; actualizarea, in acest caz, se aplica cu conditia ca operatorul economic sa nu fi incasat contravaloarea actualizarii costurilor cu titlu de daune-interese.
• Realizarea unui DUAE; incarcarea documentelor; integrarea unui DUAE in SICAP; corelarea cu fisa de date a achizitiei; derularea unei proceduri de atribuire on- line; actiuni intreprinse in faza de publicitate a unui anunt.
• Planificarea/pregatirea procesului de achizitii publice; Proceduri de atribuire;
 Valoarea estimata; Instrumente si tehnici speciale; Subcontractarea.

       Completarea DUAE – Documentul Unic de Achizitie European;

Perioada si locul de desfasurare: ( Luni - Joi, intre orele 1630-1930)

Centrul Regional de Afaceri al CCIAT, Timisoara, Bd. Eroilor de la Tisa nr. 22;

Taxa de participare: 650 lei + TVA

(10 % reducere membrii CCIATimis)

(10% reducere pentru absolventii cursului „Expert achizitii publice”, organizat de CCIATimis)

Reducerile nu se cumuleaza !!!

Dosarul de inscriere trebuie sa contina: copie CI

Informatii si inscrieri se pot obtine zilnic, intre orele 08.00-16.00, la sediul Directiei Formare si Perfectionare Profesionala CCIAT (Centrul Regional de Afaceri, Camera 105), tel. 0256-219172, 0720-444 121, mmuresan@cciat.info